שיאן השכר בבת-ים: מנכ"ל העירייה

שיאן השכר בבת-ים: מנכ"ל העירייה

לפי דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר שפורסם אתמול [רביעי], מנכ"ל העירייה הוא המרוויח הכי גדול בעיריית בת-ים בשנת 2015: שכרו החודשי הממוצע ברוטו עמד על 44,565 שקלים (59,999 ש"ח עלות העסקה).

דו"ח השכר בגופים הציבוריים כולל נתוני שכר ברשויות המקומיות, בחברות עירוניות, במועצות דתיות, באיגודי ערים, בגופים נתמכים ועוד.

 

עיריית בת-ים:

מהנתונים עולה, כי בעיריית בת-ים 32 בעלי תפקיד המשתכרים למעלה מ-20,000 שקלים בחודש, ובהם גם:

 • גזבר העירייה – 40,941 שקלים ברוטו (54,234 שקלים עלות העסקה)
 • מבקר העירייה – 39,702 שקלים ברוטו (47,989 שקלים עלות העסקה)
 • מהנדס העירייה – 39,679 שקלים ברוטו (51,762 שקלים עלות העסקה)
 • יועץ משפטי – 37,377 שקלים ברוטו (50,645 שקלים עלות העסקה)
 • מנהל מחלקת מחשב – 37,372 שקלים ברוטו (45,192 שקלים עלות העסקה)
 • וטרינר העירייה – 37,109 שקלים ברוטו (45,392 שקלים עלות העסקה)
 • סמנכ"ל חינוך – 36,744 שקלים ברוטו (48,713 שקלים עלות העסקה)
 • מנהל אגף שפ"ע – 36,505 שקלים ברוטו (49,017 שקלים עלות העסקה)
 • סמנכ"ל תפעול – 36,142 שקלים ברוטו (43,641 שקלים עלות העסקה)
 • מנהל אגף חינוך – 35,716 שקלים ברוטו (46,294 שקלים עלות העסקה)
 • סמנכ"ל תכנון וארגון – 33,991 שקלים ברוטו (45,332 שקלים עלות העסקה)
 • מנהל מוקד עירוני – 32,312 שקלים ברוטו (40,112 שקלים עלות העסקה)
 • מנהל מחלקת מורשת – 23,052 שקלים ברוטו (29,933 שקלים עלות העסקה)
 • מנהל אגף רווחה – 22,299 שקלים ברוטו (27,264 שקלים עלות העסקה)

עוד עולה מהדו"ח, כי קפיצת השכר הגבוהה ביותר משנת 2014 ל-2015 שייכת למנהל אגף חינוך, ששכרו עלה בשנה אחת ב-18.71%: מ-30,086 שקלים בממוצע בחודש (ברוטו) ל-35,716 שקלים בממוצע בחודש (ברוטו), כלומר עלייה של כמעט 5,700 שקלים בחודש. גם מנהלת לשכת ראש העיר זכתה לשדרוג בשכר: 27,180 שקלים בממוצע בחודש בשנת 2014, 28,922 שקלים בממוצע בחודש בשנת 2015 – עלייה של כ-1,740 שקלים בממוצע בחודש (ברוטו).

כמה מרוויח מנהל תחנת מצילים?

לפי הדו"ח, שכרו החודשי הממוצע ברוטו של מנהל אגף חופים הוא 32,866 שקלים (40,589 שקלים עלות העסקה). בנוסף אליו:

 • מנהל קטע בחוף הים משתכר 32,877 שקלים בממוצע לחודש (ברוטו)
 • מנהל תחנת מצילים משתכר 31,574 שקלים בממוצע לחודש (ברוטו)
 • מנהל תחנת מצילים נוסף משתכר 30,977 שקלים בממוצע לחודש (ברוטו)

החברה העירונית לתרבות פנאי וספורט בת-ים:

לפי הדו"ח, שכרו החודשי הממוצע ברוטו של מנכ"ל החברה העירונית היה 38,906 שקלים (51,275 שקלים עלות העסקה); מנהל היכל התרבות השתכר 20,961 שקלים (27,289 שקלים עלות העסקה); ושכרו של סמנכ"ל משאבי אנוש בחברה היה 20,269 שקלים (26,379 שקלים עלות העסקה).

תאגיד המים מי בת-ים:

לפי הדו"ח, שכרו החודשי הממוצע ברוטו של מנכ"ל תאגיד המים היה 35,893 שקלים (45,144 שקלים עלות העסקה); סמנכ"ל הכספים בחברה השתכר 26,120 שקלים (42,842 שקלים עלות העסקה).

סוכת מציל בחופי בת-ים. 3 עובדים בעלי שכר גבוה במיוחד

סוכת מציל בחופי בת-ים. 3 עובדים בעלי שכר גבוה במיוחד

פורסם על ידי