עיריית ת"א מתנגדת לתכנית פינוי-בינוי בצפון בת ים

מגדלים גם בצפון העיר? | תמונת המחשה

מגדלים גם בצפון העיר? | תמונת המחשה

בשבוע הבא (10 בספטמבר) תדון ועדת המשנה לתכנון ובנייה של עיריית בת ים ב-4 התנגדויות שהוגשו לתכנית מתחם ביל"ו, שעיקריה הם: הריסת ארבעה מבני מגורים שבהם 101 יחידות דיור ומבנה מתנ"ס שכתובתם ביל"ו ,4,6,8,10 בלפור 9 ושמחה הולצברג 8,10; במקומם ייבנו שני מגדלי דיור בגובה 39 קומות ובהם 374 יחידות דיור חדשות וכן מבנה ציבור בגובה של 10 קומות.

את אחת ההתנגדויות לתכנית הגיש מהנדס עיריית תל אביב. לטענתו, רחוב שמחה הולצברג מוגדר כציר ירוק המשמש את תושבי הערים בת ים ותל אביב, והעברת המתנ"ס משם ובניית שני מגדלי מגורים של 39 קומות על הרחוב פוגעת בתפיסה התכנונית של הציר הירוק, ויוצרת הצללה על השדרה הקיימת. כן הוא טוען שמספר יחידות הדיור בתכנית תיצור עומס על התשתיות העירוניות של העיר תל אביב.

בנוסף הוא טוען, כי בינוי של שני מגדלים בני 39 קומות חורג מכל בינוי שאושר באזור, ונוגד את תפיסת תכנית המתאר של תל אביב לאזור שמצפון לרחוב. "תכנון של מגדלים מסוג זה ישפיע לרעה על תושבי יפו וסביבתה", טוען המהנדס. במסגרת התנגדותו מציע מהנדס עיריית תל אביב לשנות את הבינוי כך שיתאים לתפקוד הרחוב כציר ירוק על ידי השארת מבנה המתנ"ס ובניית בניינים של 8 קומות ומספר מצומצם של בניינים בני 25 קומות.

בחוות דעת שהכין לקראת הישיבה ממליץ מהנדס עיריית בת ים לדחות חלק מטענותיו של מהנדס עיריית תל אביב. "התכנית מחזקת את רחוב שמחה הולצברג כציר ירוק על ומאפשרת ציר ירוק גם בצד הדרומי של הרחוב", הוא כותב בחוות דעתו, "בדיקת ההצללה שנערכה לתכנית קבעה כי ב-90% מהמבנים והמשטחים בתכנית אין חריגה מיעדי התכנון".

עם זאת ממליץ מהנדס עיריית בת ים, כי בשלב הכנת תכנית עיצוב אדריכלי תיבחן חלופת בינוי המאפשרת את הנמכתם של מגדלי הדיור.

פורסם על ידי