עיריית בת ים הודיעה: נמשיך לעבוד מול ורד דנינו

ורד דנינו

ורד דנינו

במכתב רשמי אל מועצת ההורים בבת ים ואל ועד ההורים העירוני בעיר, כותב ראש העירייה יוסי בכר כי העירייה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הוועד העירוני בראשות ורד דנינו; זאת על אף החלטת ועדת הערר של פורום ועדי ההורים היישוביים כי יו"ר ועד ההורים העירוני בבת ים הוא צביקה כספי ולא ורד דנינו.

תזכורת: השבוע חשפנו כאן כי ועדת הערר קבעה לאחרונה, כי יו"ר ועד ההורים העירוני בבת ים הוא צביקה כספי וכי בחירות לוועד ההורים העירוניים יתקיימו רק בחודש נובמבר 2018 – כלומר בעוד כשנה. בעקבות החלטה זו מיהרו 23 יושבי ראש ועדי הורים בית ספריים ונציגי גני ילדים וחינוך מיוחד בעיר לשגר מכתב מחאה להנהלת פורום ועדי ההורים היישוביים ודרשו מהם "בלשון שאינה משתמעת לשני פנים – אל תתערבו יותר בענייני הוועדים בעיר בת ים".

כעת מסתבר כי בכר מצדד בהורים אלו, ובמכתבו הוא כותב בין היתר: "אנו רואים חשיבות גדולה בקיומן של בחירות דמוקרטיות לוועדי ההורים…ואנו פועלים בשיתוף פעולה מול מי שנבחרו ברוב קולות להיות מייצגיהם של הורי ותלמידי בת ים. לאור זאת, מאז פרסום תוצאות הבחירות הדמוקרטיות שנערכו לוועד ההורים העירוני במרץ 2017 בהן נבחרה ורד דנינו, פועלת הנהלת העיר וראשי החינוך בעיר מול הנציגות הנבחרת. עבודתנו המשותפת תימשך ככל שיידרש ועד לקיומן של בחירות חדשות לוועד ההורים העירוני".

פורסם על ידי