מאבק משפטי: מי ועד ההורים העירוני בבת ים?

תמונת המחשה | צילום: שאטרסטוק

תמונת המחשה | צילום: שאטרסטוק

האם מתקרב לסיומו הסכסוך של ועדי ההורים העירוניים בבת ים? ועדת ערר של פורום ועדי ההורים היישוביים (האיגוד הגדול בישראל של יושבי ראש ועדי הורים) קבעה לאחרונה, כי יו"ר ועד ההורים העירוני בבת ים הוא צביקה כספי ולא ורד דנינו, וכי בחירות לוועד ההורים העירוניים יתקיימו רק בחודש נובמבר 2018 – כלומר בעוד כשנה.

בינתיים עושה רושם שהחלטת ועדת הערר לא סיימה את המחלוקת, אולי רק הגבירה אותה. בתגובה להחלטה הזו מיהרו 23 יושבי ראש ועדי הורים בית ספריים ונציגי גני ילדים וחינוך מיוחד בעיר לשגר מכתב מחאה להנהלת פורום ועדי ההורים היישוביים. "אנו מוחים באופן ברור ונחרץ שאינו משתמע לשני פנים, ואיננו מקבלים כלל את החלטת ועדת ערר להמשיך ולהכיר בקבוצת הורים המורכבת משלושה הורים אשר בראשם צביקה כספי כוועד הורים עירוני בעיר עד נובמבר 2018", הם כתבו במכתב.

ועוד כתבו ההורים: "היות שוועד ההורים העירוני המוכר והחוקי בבת ים לא הצטרף לעמותת פורום ועדי ההורים היישוביים, אשר אף אינו מעוניין להכיר בוועד זה, איננו מחויבים להסכים ובוודאי שלא לקבל את החלטת ועדת ערר, ואנו מבקשים מכם בלשון שאינה משתמעת לשני פנים – אל תתערבו יותר בענייני הוועדים בעיר בת ים".

ועוד נכתב: "כל ההתנהלות של הפורום בנושא ועד העירוני בבת ים לאורך כל הדרך הייתה לטעמנו לקויה בלשון המעטה, לא מכבדת ונוגדת לכאורה את התקנון של פורום ועדי ההורים היישוביים".

רקע לפרשה

בשנה וחצי האחרונות פועלים בבת ים שני ועדי הורים עירוניים: ועד אחד בראשות דנינו, המשתתף בדיונים בעיריית בת ים אך אינו חבר בפורום ועדי ההורים היישוביים; ועד שני בראשות כספי, החבר בפורום ועדי ההורים היישוביים.

כספי והוועד שלו נבחרו בחודש יוני 2014 לקדנציה בת שנתיים, שאמורה הייתה להסתיים ביוני 2016. אולם עוד קודם לכן, בחודש מרץ 2015, החליטו ההורים בבת ים לפזר את הוועד הזה ולבחור ועד עירוני חדש בראשות דנינו. אבל הלכה למעשה, הוועד של כספי המשיך לפעול, ומאז כאמור פועלים בעיר במקביל שני ועדי הורים עירוניים. במרץ 2017 שוב התקיימו בחירות לוועד העירוני בבת ים בהן נבחרה דנינו, אבל כספי מסרב להכיר בחוקיותו.

בחודש מאי האחרון החליט חבר בוררים של פורום ועדי ההורים היישוביים, כי בתחילת שנת הלימודים תשע"ח יתקיימו בחירות לוועדי ההורים בבת ים "תוך הקפדה מדוקדקת על הנחיות התקנון בדגש על חוסר התערבות של הרשות המקומית ומשרד החינוך בהליכים".

על החלטה זו הגישו כספי וסגניתו, רות ולנטי, ערר. בין היתר הם טענו, כי יש לקבוע שהבחירות שהתקיימו לוועד ההורים העירוני במרץ 2015 הן חסרות תוקף, ויש להשיב להם תקופה של 14 חודשים שנשללו מהם שלא כדין.

דנינו טענה מנגד, בין היתר, כי הוועד בראשותו של כספי אינו מייצג את ילדי בת ים, מאחר שכספי וחברי הוועד שלו אינם מכהנים בוועדים בבתי ספר בעיר.

כספי-דנינו-650

החלטת ועדת ערר

"מחומר הראיות שהונח בפני חבר הבוררים ובפנינו, עולה תמונה ברורה ומאוד מטרידה של התערבות ובחישה של גורמים פוליטיים שונים בהליך בחירות ועדי ההורים בבת ים, של לקיחת חלק על ידי גורמים שאינם מורשים על פי דין להיות מייצגי הורים, של הפעלת לחצים על נציגי הורים, איומים מצד בכירי עירייה על כך שלא יכירו בוועד נבחר וביושב ראש ועוד", נכתב בהחלטת ועדת הערר. "ההתנהלות המתוארת הינה כזו שאין להסכים איתה ויש להוקיעה בכל דרך. ועד הורים אמור להיות גוף שכל מעייניו בייצוג הורים וילדים במערכת החינוך, והשיקולים המנחים אותו אמורים להיות נקיים מכל שיקול אחר מלבד טובת האינטרסים של ההורים והילדים. אין כל מקום לשיקולים זרים או התערבויות פוליטיות או אחרות בוועדי הורים".

ועדת הערר החליטה כי הוועד בראשות כספי יקים ועדת בחירות עירונית עד ל-31 בדצמבר 2017, וזו תכין נוהל מסודר לביצוע הבחירות בעיר בהתאם להוראות תקנון הפורום. הבחירות עצמן תתקיימנה עד 30 בנובמבר 2018, ועד אז כספי הוא יו"ר הוועד העירוני.

תגובות

כספי מסר בתגובה: "יש החלטה פה אחד של אנשים שזהו המנדט שלהם והינם משפטנים. אנחנו לא עוסקים ברוע. תפקידנו היה ונשאר ייצוג הולם להורים ולילדים בעיר. לראייה, נפגשתי מספר פעמים עם ורד דנינו והצעתי לה את התפקיד ואת כל הזכויות ובתנאי אחד בלבד – בלי פוליטיקה. מי שרוצה ובאמת אכפת לו מוזמן בשמחה להצטרף אלינו לעשייה".

דנינו מסרה בתגובה: "ועד ההורים העירוני מצר על החלטת ועד הערר. בחודש מרץ 2017 התקיימו בחירות חוקיות בעיר בליווי של עו"ד חיצוני שנבחר ע"י רוב מוחלט של היו"רים בעיר. כל תהליך הבחירות התבצע באופן חוקי על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך. כל תהייה או ערעור בעניין זה היה צריך להיעשות דרך בית המשפט. העיר בת ים אינה חברה בפורום ולא בארגון ההורים הארצי כבר למעלה מ-12 שנים. לכן אנו דוחים את החלטת הפורום על הסף מכיוון שאינו מוסמך להתערב או לקבל החלטות בנעשה בעיר. כל הבחירות בכל בתי הספר בעיר התקיימו בצורה חוקית וללא התערבות חיצונית, וכל רמיזה אחרת היא בגדר של הוצאת דיבה. פנינו להמשיך ולהוביל את העיר בעשייה מתוך אהבה ורצון להוליך את עתיד ילדנו למקום טוב יותר".

פורסם על ידי