מנכ"ל העירייה שהתפטר הפך ליועץ החברה העירונית בתשלום

ארז פודמסקי-שקד

ארז פודמסקי-שקד

מנכ"ל עיריית בת ים לשעבר, ששימש במקביל גם כמנכ"ל החברה העירונית חוף בת ים ליזמות ופיתוח בע"מ, ארז פודמסקי-שקד, ואשר עזב את כל תפקידיו ב-30 באפריל השנה, מונה ארבעה ימים לאחר מכן ליועץ חיצוני לחברה העירונית בה היה מנכ"ל – תמורת שכר חודשי של 20,000 שקלים. כך עולה מפרוטוקול שצורף לפנייתן של חברות המועצה לאה בם וקטי פיאסצקי לוועדה בראשות שופט הדנה בבקשתו של פודמסקי-שקד לקצר את תקופת הצינון שלו ביחסיו עם עיריית בת ים.

לפי פרוטוקול הישיבה, בה השתתף פודמסקי-שקד, הוסבר לחבריה כי "על מנת שלא ייווצר ואקום ניהולי מעוניינת החברה להתקשר עם ארז לתקופת ייעוץ/חפיפה בה שלושה חודשים עד חצי שנה, במיוחד בקשר לפרויקטים של התחדשות עירונית, קידום תכנית השבחה במקרקעין, פרויקט פארק הים ואזור התעשייה…עזיבתו יצרה צורך לקבל ממנו שירותי ייעוץ וחפיפה לתקופה הקרובה, שכן הוא היחיד שביכולתו לספק שירותים אלה".

עוד נאמר בישיבה, כי בהתאם לחוק שירות הציבור לא חלה מניעה על פודמסקי-שקד לתת שירותי ייעוץ לחברה בה שימש מנכ"ל. בם ופיאסצקי טוענות מנגד, כי פודמסקי-שקד אינו רשאי לשמש יועץ לחברה העירונית "שהיא הזרוע הביצועית והכלכלית של עיריית בת ים", לאור חוק הצינון.

תגובת העירייה: "עו"ד פודמסקי-שקד שימש כמנכ"ל העירייה במשך כ-6.5 שנים וכסמנכ"ל תכנון כ-7 שנים, ומטבע הדברים ברשותו מידע רב ביחס לעבודת העירייה. ההתקשרות מקובלת והיא נעשתה על בסיס חוות דעת משפטית. יובהר כי ההתקשרות הסתיימה".

פורסם על ידי