מועצת העיר צפויה לאשר הערב תקציב חדש לעירייה

עיריית בת ים

עיריית בת ים

חודש אחרי שחשפנו כאן כי משרדי הפנים והאוצר דורשים מעיריית בת ים לקצץ את תקציב 2017 הגירעוני, שאושר על ידי מועצת העיר בחודש מרץ השנה, יונח הערב (שלישי) על שולחנה של מועצת העיר תקציב חדש ומאוזן.

בתקציב הגירעוני הכנסות העירייה עמדו על כ-724 מיליון שקלים, ואילו בתקציב החדש הכנסות העירייה יעמדו על כ-837 מיליון שקלים. אז מאיפה יבוא הכסף? התשובה נמצאת בהצעת התקציב: תוספת של 34 מיליון ש"ח ממכירת נכסי מקרקעין עירוניים, תוספת של כ-6 מיליון ש"ח מארנונה, תוספת של 13 מיליון ש"ח ממענקים, תוספת של כ-2 מיליון ש"ח מאגרות ודוחות חנייה, והכנסות נוספות.

במקביל התקציב החדש מגלם קיצוץ לא קטן בהוצאות – כ-884 מיליון שקלים הוצאות בתקציב הקודם לעומת 837 מיליון שקלים בתקציב החדש. לפי הצעת התקציב, צפוי קיצוץ של כ-6.45 מיליון שקלים בתקציב החינוך  – למשל כ-3 מיליון ש"ח בתקציבי בתי ספר יסודיים מיוחדים, קיצוץ של כ-2.5 מיליון ש"ח בתקציב גני הילדים גיל חובה, קיצוץ של 827,000 ש"ח בתקציב בתי ספר על-יסודיים, קיצוץ של כ-640,000 ש"ח בחינוך החרדי, קיצוץ של 286,000 ש"ח בתקציבי שירותי חינוך קהילתיים; וכן קיצוץ של 40,000 ש"ח במימון הסעות עירוני, קיצוץ של 61,500 ש"ח בתקציב הספריות הציבוריות, קיצוץ של כ-600,000 ש"ח בתאורת רחובות, קיצוץ של כ-200,000 ש"ח בתחזוקת רמזורים, קיצוץ של כ-300,000 ש"ח באחזקת היכל התרבות, קיצוץ של כמיליון ש"ח בהוצאות יום העצמאות, קיצוץ של 2.95 מיליון ש"ח באיסוף וביעור אשפה, ועוד.

פורסם על ידי