התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ: רוצה להצטרף להליך המשפטי בתיק הבחירות לראשות עיריית בת ים

התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ: רוצה להצטרף להליך המשפטי בתיק הבחירות לראשות עיריית בת ים

התנועה לאיכות השלטון פנתה לבג"ץ – מעוניינת להצטרף כ"ידידת בית המשפט" לבקשתו של יריב לקיים דיון נוסף בעליון בהרכב שופטים מורחב בפרשת הבחירות לראשות העיר.

לפני כשלושה שבועות פרסמנו כאן, כי חבר המועצה אלי יריב פנה לבית המשפט העליון נגד ראש עיריית בת ים יוסי בכר ומשרד הפנים, בבקשה לקיים דיון נוסף בהרכב שופטים מורחב בפרשת הבחירות לראשות העיר. כידוע, שופטי העליון ניל הנדל, צבי זילברטל ואורי שהם קבעו כי תוצאות הבחירות יישארו בעינן – זאת במסגרת ערעורו של בכר על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שקיבל את עתירתו הקודמת של אלי יריב לביטול תוצאות הבחירות. אחרי שהפסיד בעליון, ביקש יריב דיון נוסף בהרכב שופטים מורחב, ואל הליך זה מבקשת כעת להצטרף התנועה לאיכות השלטון במעמד "ידידת בית המשפט".

"פסק הדין יצא תחת ידו של בית המשפט הנכבד בתקופה שבה שחיתות ברשויות המקומיות ובהליכי הבחירות בפרט הפכה לחזון נפרץ", נמסר מהתנועה לאיכות השלטון, "בקביעה (בפסק הדין), כי אין משמעות והשלכות מעשיות להשחתת הבחירות, יש מסר קשה המסייע להתדרדרות ערכי מינהל תקין, טוהר מידות וטוהר הבחירות ברשויות המקומיות. קל וחומר, כאשר מדובר באופן ספציפי בעיריית בת ים אשר מנסה בימים אלו להתאושש ממעשי שחיתות של ראש עירה הקודם. נוכח הדברים ועל רקע מעורבותה של התנועה במאבק בשחיתות ונקודת המבט הרחבה והייחודית שלה, מבקשת התנועה להצטרף להליך".

לעמדת התנועה לאיכות השלטון, כל אחד מהליקויים אשר נפלו בבחירות לראשות עיריית בת ים, לא כל שכן משקלם המצטבר – פגעו פגיעה קשה בטוהר הבחירות, "ובשל כך חיוני כי בית המשפט ייתן לפגיעה זו משמעות מעשית ויבטל את פסק הדין ואת הנחות היסוד אשר נקבעו בו, ובפרט את הקביעה כי אין מדובר בליקויים היורדים לשורשו של עניין. התנועה תבקש כי התיק יוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שזה יוכל לערוך כימות, ולו אומדנה, של ההשפעה שעשויה הייתה להיות לליקויים אלו על הבחירות".

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר עוד: "טוהר הבחירות הוא ערך עליון אשר מבקש להגשים את זכות היסוד הבסיסית והנעלה בדמוקרטיה – זכותו של אדם לבחור ולהיבחר. על מנת שזכות זו תוגשם יש לוודא כי הבחירות התקיימו, בין היתר, תוך שמירה על כללי המינהל התקין וטוהר המידות. ליקויים רבים נפלו בבחירות לראשות עיריית בת ים והם פגעו פגיעה קשה בטוהר הבחירות".

פורסם על ידי