דרמה בעליון: יוסי בכר נבחר כדין

יוסי בכר | צילום: easymedia

יוסי בכר | צילום: easymedia

"לא בנקל יתערב בית המשפט בתוצאות הבחירות" – כך קבעו ביום שני שלושת שופטי בית המשפט העליון ניל הנדל, צבי זילברטל ואורי שהם, עת ביטלו את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א וקבעו בפסק-דין ארוך ומנומק (61 עמודים) כי יוסי בכר נבחר כדין לראש עיריית בת-ים.

תזכורת: לאחר הבחירות האחרונות ב-2015 פנה חבר המועצה אלי יריב לבית המשפט ועתר להורות על ביטול תוצאות הבחירות ועריכת בחירות חדשות. לטענתו, בכר ואנשיו התערבו במערכת הבחירות תוך ביצוע מעשים חמורים ופסולים. בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה והורה על ביטול הבחירות. על פסיקה זו ערער בכר לבית המשפט העליון. בערעורו טען בכר כי פסק דינו של המחוזי מהווה שינוי מרחיק לכת של דיני הבחירות, וכי ביטול בחירות הוא סעד קיצוני ונדיר שיינתן במשורה.

עיריית בת ים_רם

"טרם ביטול הבחירות, על בית המשפט ליתן את דעתו לא רק למספר הקולות שיש לפסול עקב הליקוי, אלא גם לפער בין הזוכה למפסיד", קבע השופט ניל הנדל בפסק הדין, "בית המשפט לא ימהר לפסול את קול של הבוחר רק מפני שגורם אחר התנהג שלא כשורה מולו".

השופט הנדל התייחס בפסק הדין לפרשות שונות שהעלה אלי יריב וקבע כי אין בהן כדי לפסול את תוצאות הבחירות:

פרשת קניון בת-ים: בכר הבטיח לא להעלות את הארנונה המוטלת עליו. הנדל אומר, כי זוהי לכל היותר הבטחת בחירות, ובית המשפט לא יפסול תוצאות בחירות בגינן. עוד מציין השופט הנדל, כי הבטחתו של בכר באה בתגובה לדברי מנכ"ל הקניון, לפיהם בכר יעלה את הארנונה, וכי לא הוכח כמה מצביעים הושפעו מאמירות אלו.

פרשת התובע העירוני: בית המשפט העליון סבור כי בפרשה זו התגלה ליקוי חמור, כאשר בכר ואנשיו לחצו על התובע להקל בהליכים פליליים נגד מי שבתמורה העניקו להם שירותים פוליטיים. מדובר בהתנהגות חמורה, מדגיש השופט הנדל, אך היא השפיעה על קולות בודדים "ולא הוכח כי טובות ההנאה שניתנו השפיעו על מעגל בוחרים רחב יותר, לרבות בני המשפחה של מקבליהן".

פרשת הקבלנים: אלי יריב טען שבכר מסר עבודות ללא מכרז לקבלנים, שבתמורה העניקו שירותים לקמפיין הבחירות שלו. בית המשפט העליון קבע כי לא הוכח קשר בין מעשיהם של הקבלנים לבין תוצאות הבחירות.

פרשת עובדי העירייה: אלי יריב טען, כי בכר העסיק עובדי עירייה במסגרת קמפיין הבחירות שלו. אמנם בית המשפט סבור כי מדובר בליקוי "אך לא כזה היורד לשורשו של עניין העלול להשפיע על תוצאות הבחירות".

פרשת בית הספר "שרת": בית המשפט העליון קבע בפסיקתו כי לא הוכח שהשיפוצים שנעשו בבית הספר היו בתמורה להתגייסותה של יו"ר ועד ההורים למען בכר. העליון סבור כי השיפוצים היו הכרחיים, וגם אם יו"ר הוועד ביקשה מחבריה לתלות שלטי תמיכה בבכר הרי שלא הוכח שמעשים אלו השפיעו על התוצאות הבחירות.

פרשת בית הספר "שובו": גם כאן השופט הנדל סבור כי אין מדובר בליקוי היורד לשורש העניין. לדעת העליון לא ניתן לאמץ את הגישה לפיה כל הבטחה בשנת בחירות מהווה שוחד בחירות.

מעורבותו של ראש העירייה לשעבר שלמה לחיאני: אלי יריב טען כי ראש העירייה המורשע פיזר הבטחות בשמו של בכר. השופט הנדל פסק, כי לא הוכח שלחיאני נתן הבטחות שלטוניות פסולות. "אין כאן עילה לביטול בחירות אלא תמיכה במועמד בלבד", קבע השופט הנדל, "התמיכה של לחיאני בבחירתו של בכר ואי התנערות האחרון ממנה אינם מהווים, כשלעצמם, מעשה שאינו כדין".

בסיכומו של דבר קובע בית המשפט: "פרשת התובע העירוני היא הפרשה היחידה המגלה ליקוי היורד לשורש העניין, שעלול היה להשפיע על אופן ההצבעה של בוחרים. עם זאת, מידת ההשפעה של ליקוי זה מוערכת בעשר קולות בלבד. לנוכח הפער בין המועמדים (491 קולות) – אין די בכך כדי להשפיע על תוצאות הבחירות, וממילא – להביא לפסילתן. המסקנה היא כי תוצאות הבחירות תקפות".

 

 

 

פורסם על ידי