האם מועצת העיר תאשר הערב חסינות ליוסי בכר?

יוסי בכר | צילום דוברות העירייה

יוסי בכר | צילום דוברות העירייה

מועצת עיריית בת ים תתכנס הערב לישיבה שלא מן המניין, כשעל סדר יומה בין השאר "בקשת העירייה להכרה בחסינות עובד ציבור".

מסתבר שמדובר בבקשה עליה חתומה היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד חנה כהן, וכותרתה "בקשה להכרה בחסינות לראש העיר מר יוסי בכר".

וזה סיפור המעשה: חברת המועצה לאה בם הגישה לפני חודשים אחדים תביעת לשון הרע נגד בכר בבית המשפט לתביעות קטנות בת"א. זאת בעקבות דברים שכתב לה במכתב שהופץ לגורמים רבים. בכר טען להגנתו כי קיימת לו חסינות חוקית על פי חוק בגין מעשים שביצע במסגרת תפקידו כראש עיר, והוא עתר להכרה בחסינותו זו. היועצת המשפטית של העירייה החליטה לתת לבכר את החסינות המבוקשת "לאחר הפעלת שיקול דעת עצמאי".

בתגובה לכך, הודיעה חברת המועצה בם לבית המשפט כי חובה על מועצת העיר לדון ולהחליט בהודעת החסינות, והיועצת המשפטית של העירייה אינה יכולה להחליט בסוגיה זו לבדה. "לאור עמדתה הנחרצת של גב' בם", כותבת עו"ד חנה כהן לחברי המועצה, "מובא נושא זה לפתחה של המועצה להכרעה בהודעת החסינות, קרי האם יש מקום לתת לראש העיר חסינות מפני התביעה אם לאו".

פורסם על ידי