הורים – אל תתערבו בעבודת המורים

הורים – אל תתערבו בעבודת המורים

משה אשכנזי הוא תושב בת ים, נשוי ואב לשניים, איש חינוך והוראה בעבר ופעיל חברתי בהווה. הוא עמד בראשות ועדי הורים במוסדות חינוך שונים בעיר, מגני ילדים ועד מקיף "חשמונאים". בטור מיוחד ל"בת ים פור יו" הוא כותב על ענייני חינוך.

כאיש הוראה וחינוך בעבר, כהורה לתלמידה במערכת החינוך בבת ים וכנציג הורים, מצאתי לנכון לפנות בתחילת שנת הלימודים לתושבי בת ים, הורים ל-26,000 תלמידי מערכת החינוך בעיר, בבקשה לא להתערב בעבודתן המסורה והמקצועית של המורות והמורים אשר עומדים מדי יום מול ילדים ונוער, תלמידי מערכת החינוך, כדי להקנות להם ידע, לחנך ולהדריך. הם נמצאים שם בשבילם. לכאורה הדבר היה צריך להיות מובן מאליו, אך מעורבות הורית בבתי הספר בעיר הופכת בשנים האחרונות להתערבות הורית גסה ובוטה, דבר הפוגע במעמד המורה ובעקיפין בכל המערכת.

אובדן הסמכות ההורית לחלק מההורים נובעת מהמציאות הקשה, הלא פשוטה, של החיים היומיומיים המחייבת את ההורים לשהות מחוץ לבית שעות רבות. לא מעט הורים הטרודים בבעיות פרנסה, בעיות קיום וקידום איבדו את הקשר עם ילדיהם והסמכות ההורית. מצערת העובדה שחלק מן ההורים שאיבדו את הקשר עם ילדיהם ובעיקר את הסמכות ההורית, פורקים את התסכול והזעם כלפי המורות והמורים. בין היתר הדבר מקבל ביטוי בהתערבות גסה בעבודת צוותי הוראה וחינוך של ביה"ס.

עבודה משותפת של בית הספר וההורים היא חלק בלתי נפרד מיצירת אקלים בית ספר חיובי, התורם להגברת מוטיבציה ללמידה ולשיפור ההישגים הלימודיים, החינוכיים, החברתיים, הערכיים והקהילתיים. על ההורים להכיר במורים כסמכות פדגוגית-חינוכית עליונה, בלעדית, ולחזק את מעמד המורות והמורים. בכך יש להשפיע על התנהגות ילדיהם, תלמידי בתי הספר. זלזול בסמכות ומעמד המורה היא פגיעה ישירה באיכות החינוך ובאקלים הבית ספרי.

קיומם של יועצות, מנהלות, מנהלים, המהווים מקור להתייעצות, בייחוד בנושאים האישיים, שמים את המורים בתחתית הסולם בביה"ס, דבר הגורם ליחס מזלזל מצד ההורים והתלמידים במורים. יש למגר לאלתר תופעות הפוגעות במורות ומורים. על הנהלות בתי הספר לשים את כל כובד משקלן לתיקון הדרוש, תיקון ויצירת חסמים אשר ימנעו פגיעה במורות ומורים.

למעמד המורה/המחנך השפעה ישירה וחשיבות רבה לאיכות החינוך. פגיעה בהם היא פגיעה באיכות החינוך ובתלמידי ביה"ס. באופן מעשי, אני מבקש מהורי התלמידים להכיר במורים כסמכות עליונה, להקרין זאת לילדיהם תלמידי בתיה"ס. לא להטריד את המורים באין סוף פניות במהלך שנת הלימודים, לא באמצעות שיחות טלפון (כמעט בכל שעות היום והלילה) ולא באמצעות הודעות אין ספור בקבוצות ווטסאפ. לכבד את השעות וימי קבלת הורים שמפרסם ביה"ס מעת לעת. ומהנהלות בתיה"ס אני מצפה לתת גיבוי מוחלט למורות ולמורים ולא לאפשר להורים להטריד את המורים.

בית הספר הוא קהילה בה פועלים אנשי חינוך והוראה, תלמידים והורים. מרקם היחסים בין קבוצות אלה צריך להתבסס על הבנה ומוסכמות, בין היתר בהכרת המורה כסמכות פדגוגית-חינוכית. הורים ותלמידים מחויבים לכבד את המורים. יש לזכור שתפקידם של המורים הוא לחנך את דור העתיד ואסור להורים להוות מכשול. אל להורים ולנציגיהם לחצות את הקו המפריד בין מעורבות להתערבות.

משה אשכנזי | צילום אלבום פרטי

משה אשכנזי | צילום אלבום פרטי

פורסם על ידי