עיר המגדלים: 31 קומות ברחוב הרצל

הדמיה: משרד צפור-ברק אדריכלים

הדמיה: משרד צפור-ברק אדריכלים

ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב אישרה השבוע למתן תוקף תכנית התחדשות עירונית ברחוב הרצל 66 פינת ז'בוטינסקי בבת-ים.

התכנית כוללת פינוי של בניין מגורים בן 24 דירות ובניית מגדל שיתנשא לגובה של 31 קומות הכולל קומת קרקע למסחר, שתי קומות משרדים ו-28 קומות מגורים, בהן 137 דירות. כמו כן כוללת התכנית חלקה שבמצב המאושר מיועדת למגורים אך פועלת בה שנים רבות מרפאה של קופ"ח כללית. במצב המוצע מיועדת החלקה למבנים לצרכי ציבור, ובהודעת מינהל התכנון צוין כי שימוש זה יתאפשר על ידי הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש בן ארבע קומות הכולל חניון תת-קרקעי, או על ידי השארת המבנה הקיים. כל מקומות החנייה בתכנית הן תת-קרקעיות.

"הוועדה רואה בפרויקטים להתחדשות עירונית כבעלי ערך תכנוני, הן לשיפור פני העיר והן לשיפור איכות המגורים של התושבים", נקבע בהחלטת הוועדה לתת תוקף לתכנית. "אין הוועדה סבורה כי יש פסול בקידום שתי תכניות לפינוי בינוי המכילות בנייה לגובה ועירוב שימושים ברחוב ראשי ובצמוד לתחנת רק"ל, שהינו מיקום המתאים ליישום מכסת המדיניות לגובה, ככל שהמתחמים הכלולים בתכניות ראויים להתחדשות עירונית".

לתכנית הוגשו בתקופת ההפקדה שלוש התנגדויות, לרבות התנגדות של עיריית ראשון לציון. הוועדה שמעה את המתנגדים ודחתה את ההתנגדויות. התכנית נערכה על ידי משרד צפור ברק אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ.

פורסם על ידי