עכשיו זה רשמי: עיריית בת ים הגישה בקשה לשינוי גבולות

עיריית בת ים

עיריית בת ים

עיריית בת ים הגישה בקשה לשינוי גבולות לוועדה הגיאוגרפית של מחוז תל אביב שבמשרד הפנים. בקשה זו הובאה אמש (רביעי, 7 בפברואר) לאישור מועצת העיר ואושרה ברוב קולות.

במסגרת הבקשה, העירייה מבקשת להעביר לתחום שיפוט העיר שטחים השייכים כיום לעיריות חולון וראשון לציון: חלקה המערבי של תכנית ח/500 קריית מיכה אשר הינו מובלעת בבת ים השייכת כיום לעיריית חולון; וכן הקצה הצפוני של תכנית רצ /168/22 (מתחם אלקטרה) אזור התעשייה הצמוד לבית העלמין, השייך כיום לעיריית ראשון לציון.

שני השטחים המדוברים הינם שטחים המצויים כמובלעות בבת ים ולמעשה מהווים שער כניסה לעיר, ואולם נחשבים בתחומי השיפוט של הרשויות השכנות. בעירייה מסבירים כי שטחים אלו הם בעלי פוטנציאל להפוך למרכזי תעסוקה מטרופולינים, שיכולים לייצר לבת ים את הבסיס הכלכלי היציב הנדרש ובכך לספק לה את ההזדמנות האמיתית להתקיים ולהתפתח כעיר עצמאית ואיתנה.

מועצת העיר מתכנסת ומאשרת, 7.2.2018 | צילום: טלי בנדו לאופר

יש לציין כי זו אינה הפעם הראשונה בה מגישה עיריית בת ים בקשה לשינוי גבולות. בין השנים 2003-2005  דנה ועדת הגבולות בראשות פרופ' אריה בן שחר בסוגיה והמליצה על העברת שטחים לבת ים מעיריית חולון, המהווים חלק גיאוגרפי ותפקודי של עיריית בת ים ואולם המלצותיה לא קודמו. ארבע שנים אח"כ דנה בנושא ועדת הגבולות בראשות פרופ' ערן רזין (2008-2009), שקבעה כי: "יש אמת בטענותיה של עיריית בת ים הנשענות על טיעונים של צדק חלוקתי. בין בת ים לשכנותיה קיים פער אובייקטיבי מהותי והטענות על כך ששורש הבעיה הוא בהתנהלותה של בת ים עצמה אינן יכולות להתקבל…החלופה הישימה ביותר היא איפוא לדרוש חלוקת הכנסות מארנונה ומהיטלים בין ראשון לציון לבת ים כתנאי לאישור כל תוכנית חדשה משמעותית לפיתוח תעסוקה באזור מערב ראשון לציון…יש לדרוש חלוקת הכנסות גם בין בת ים לחולון בכל פיתוח תעסוקה במתחם קריית הספורט…בחירה במתווה של חלוקת הכנסות תחייב מינוי של ועדת חקירה לחלוקת הכנסות, במועד המתאים, על מנת לדון ולהמליץ בנושא". גם במקרה זה המלצות הועדה לא יושמו.

גם עמדת המיעוט בוועדת החקירה בראשות בני ועקנין (2014-2016), שסיימה זה מכבר את עבודתה, המליצה על חלוקת הכנסות או שינוי גבולות וסיפוח ח/500 לבת ים.

כעת מבקשת עיריית בת ים, כאמור, לבחון מחדש את דרישתה בועדת הגבולות האזורית ולכונן צדק חלוקתי שיבטיח את מימוש חזון העצמאות הכלכלית ואת השוואת תקציביה לתקציבים של שכנותיה. "כבר למעלה מ- 15 שנים שאנחנו מנהלים מאבקים לחלוקה צודקת של קרקעות ומשאבים ציבוריים, במטרה ליצור שיווין ברמת התקציבים להם זוכים תושבי בת ים ביחס לתושבי הערים השכנות", מסר ראש העיר יוסי בכר, "השטחים אותם אנו דורשים מוועדת הגבולות הם שטחים שבפועל נמצאים בבת ים, אך מוניציפלית שייכים לרשות אחרת, וכל בר דעת מבין כי את העיוות ההיסטורי הזה צריך לתקן באמצעות שרטוט מחודש של גבולות הערים".

בכר הוסיף כי "סיפוח שטחים אלו לבת ים יהווה מנוף חשוב בפיתוח שטחי מסחר ותעסוקה לעיר ולמטרופולין גוש דן כולו, והם יביאו לגידול משמעותי בהכנסות העיר ולעלייה ברמת השירותים לתושביה".

פורסם על ידי