"סקר אקלים": תלמידי בת ים מרוצים מאוד ממערכת החינוך בעיר

התלמידים מרוצים | צילום דוברות עיריית בת ים

התלמידים מרוצים | צילום דוברות עיריית בת ים

מיצ"ב אקלים קובע: תלמידי בת ים מרוצים מאוד ממערכת החינוך בעיר. 80% מתלמידי בת ים דיווחו על תחושה חיובית כלפי בית הספר לעומת הנתון הארצי שעומד על 72% בלבד.

כמידי שנתיים עורך משרד החינוך מבחני מיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) וסקרי אקלים וסביבה ברשויות השונות ברחבי הארץ, זאת במטרה לבחון את התנהלות מערכת החינוך בישראל בהיבטים שונים, שאינם רק ברמת ההישגים. לאחרונה התפרסמו תוצאות המיצ"ב שנערך בקרב כיתות ה'-ו' וכן ז'-ט', מהם עולה כי תלמידי בת ים שבעי רצון מאיכות הלימוד ומבתי הספר בעיר במרבית המדדים ובפער ניכר בהשוואה לרשויות האחרות.

כך למשל, עולה מהנתונים, כי 80% מהתלמידים חשים תחושה חיובית כלפי בית הספר לעומת הנתון הארצי המקביל העומד על 72% בלבד. 80% מתלמידי בת ים סבורים כי בית הספר בו הם לומדים מעודד מוטיבציה וסקרנות בקרב התלמידים, לעומת 68% ברשויות האחרות. 73% מתלמידי העיר ציינו כי ההוראה היא מעניינת וברורה, פער 16% לעומת הנתון הארצי שעומד על 57% בלבד.

עוד עולה מהנתונים, כי 77% מתלמידי העיר מרגישים שבית הספר עושה מאמצים ליצירת תחושת מוגנות, לעומת 67% בלבד בקרב תלמידי ישראל; ו- 84% מהם סבורים כי בית הספר משקיע בקידום סובלנות כלפי האחר והשונה, זאת לעומת הנתון הארצי העומד על 78%.

גרף-מדד-אקלים-שביעות-650רצון

מעיריית בת ים נמסר כי גם ביחס לנתוני העבר רושמת מערכת החינוך של העיר עלייה מרשימה, כאשר יותר ויותר תלמידים מדווחים על שביעות רצון ממערכת החינוך, בהשוואה לממצאי סקרי המיצ"ב שנערכו בשנת 2015. כך לדוגמה, בשנת 2015 – 76% מתלמידי בת ים דיווחו אז על תחושה כללית חיובית, בעוד השנה עומד הנתון על 80% שביעות רצון. בתחושת המוגנות נרשמה בשנתיים האחרונות עליה של 3%  (77% בשנת 2017 לעומת 74% ב-2015), וכן נרשמה עליה של 6% במספר התלמידים שדיווחו כי ההוראה מעניינת וברורה (73% ב-2017 לעומת 67% ב-2015).

מהעירייה נמסר, כי העלייה במבדקי מיצ"ב אקלים משקפים את שינויי העומק שמתחוללים במערכת החינוך של העיר בשנים האחרונות. לצד שביעות הרצון שמגלים תלמידי העיר מבתי הספר, עולים מדי שנה גם הישגי התלמידים. כיום עומדים אחוזי הזכאות לבגרות בבת ים על 82%, שיא כל הזמנים בעיר; גם אחוז הניגשים ל-5 יח"ל במתמטיקה זינק בשנתיים ב-100%. עוד נמסר כי "יחד עם ההישגים הלימודיים קוטפת בת ים הישגים מרשימים בתחום החינוך הערכי ותוך שנתיים שילשה את כמות התיכונים שזכו בה להיכלל ברשימת התיכונים הערכיים של ישראל. הישגים מרשימים אלו הינם תוצר של השקעה עירונית רחבה בחינוך החל מהגיל הרך, הכנסתם של מודלים חינוכיים חדשנים, דוגמת מודל בת ים לחינוך אישי וכיתות 2021,  שילוב טכנולוגיות וגישות חינוכיות מתקדמות בתוך תהלכי הלימודי ואמונה שהחינוך הוא אבן היסוד של החברה והעיר".

גרף נתוני מיצב 2017

פורסם על ידי