העירייה פרסמה את מפת השימור של בת ים

רמת יוסף בשנות ה-60' | צילום ארכיון העירייה

רמת יוסף בשנות ה-60' | צילום ארכיון העירייה

עיריית בת ים השיקה היום (שלישי) באתר האינטרנט העירוני מפה מיוחדת של מבנים ואזורים המיועדים לשימור, זאת כחלק מעבודתה של הוועדה העירונית לשימור אתרים. באמצעות המפה אפשר לעיין בעשרות תמונות ומסמכים היסטוריים של בת ים.

מאז שנת 2014 פועלת בעיריית בת ים ועדה לשימור אתרים. לאחר ביצוע סקר מקיף ובדיקת מאות אתרים בעיר, קבעה ועדת השימור רשימה של כ-65 אתרים שיש לבחון את הכללתם ברשימת השימור העירונית. באוקטובר 2015 פורסמה הודעה רשמית על הכנת תכנית שימור כלל עירונית. מטרת תכנית השימור היא לקבוע כללים וכלים לשימור אתרי המורשת של בת ים, על ידי הגדרת רשימה של מרחבים, מתחמים ומבנים לשימור, הנחיות תיעוד ובינוי מתאימות, וכן על ידי התאמה לשישה מאפיינים של ההיסטוריה העירונית שאותם ועדת שימור החליטה להדגיש: ההיסטוריה של העיר כעיירת חוף, אריג עירוני על בסיס תכנית אלכסנדר ברוולד, תכנון ממסדי, עיר של יזמים, עיר הגירה רב תרבותית ועיר עברית עם מסורת יהודית.

מעיריית בת ים נמסר כי "מסמכים אלו פתוחים לעיון הציבור ומהווים תיעוד מרתק של הכוחות, הערכים, האופנות והמחשבות שהובילו את בניית בתיה של בת ים, ומצטברים לאט לאט לכדי ארכיון מקיף של בניין העיר. כך למשל בין המסמכים ההיסטוריים ניתן לקרוא אודות בית קולנוע סביון, אשר שימש בעבר כמקום מפגש וצפייה בסרטים לתושבי העיר המתפתחת והצומחת".

פורסם על ידי