העירייה מחפשת מפעילים לשלושה מזנונים ברחבי העיר

תמונת המחשה

תמונת המחשה

עיריית בת ים פרסמה השבוע 3 מכרזים שונים להפעלת מזנונים בנכסים עירוניים ברחבי העיר: ברחוב השקמה 21, בגן ע"ש הלנה ראפ ברח' אנה פרנק, וברח׳ יצחק ניסנבוים 2. שלושת המכרזים יינעלו ב-11 ביוני.

אחד מתנאי המכרז הוא כי בבעלות המציע רשת של לפחות ארבעה מזנונים או קיוסקים או בתי קפה עם מחזור שנתי של 3 מיליון שקלים לפחות, וכי יש לו ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהפעלה של מסעדה או בית קפה או מזנון או דוכן אוכל בשנים 2014-2016.

עפ"י מסמכי המכרזים, תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא שנתיים (לא כולל הארכות שונות), כאשר הזוכה מחויב לשפץ את הנכס על חשבונו בסכום שלא יפחת מ- 200,000 שקלים. עוד קובעים המכרזים, כי "במקרה של ניסיון רע של המציע עם העירייה או עם רשות מקומית אחרת, תהיה רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעת המציע ויראו אותה כאילו לא עמדה בתנאי הסף של ההליך".

 

 

פורסם על ידי