האם משרד הפנים ייתן לעיריית בת-ים 120 מיליון שקל?

האם משרד הפנים ייתן לעיריית בת-ים 120 מיליון שקל?

בחודש שעבר אישרה מועצת עיריית בת-ים את תקציב 2017 שאינו מאוזן בין הכנסות להוצאות, ויש בו גרעון עצום של 120 מיליון שקל! עד שיוסדר הגרעון, העירייה אינה רשאית לפעול לפי תקציב 2017 המאושר והיא מתנהלת בינתיים לפי תקציב 2016.

לפני חודש אישרה מועצת עיריית בת-ים ברוב של 13 חברי מועצה לעומת מתנגדת אחת – קטי פיאסצקי (11 חברי מועצה כלל לא טרחו להשתתף בישיבה) את תקציב העירייה לשנת 2017. מדובר בתקציב גרעוני: ההוצאות הן כ-844 מיליון שקל ואילו ההכנסות הן כ-724 מיליון שקל – כלומר גרעון של 120 מיליון שקל! אגב, לפני שנה בדיוק אישרה מועצת העיר נטילת הלוואה בסך 80 מיליון שקל במטרה לאזן את תקציב 2016…

בישיבת ועדת הכספים העירונית בחודש ינואר השנה, הסביר גזבר העירייה חיים אברהם את פשר התקציב הגירעוני: "על פי הנחיית משרד הפנים הכנו תקציב המתבסס על שנת 2016, אך נוספו בו צרכים שלא קיבלו מענה בשנת 2016. השוני המהותי בתקציב זה לעומת תקציבים קודמים שהוא שיש פער של 120 מיליון שקלים בין ההכנסה להוצאה, שעדיין לא ניתנה לי תשובה פרטנית איך יכוסו, אך התבקשתי להעביר את התקציב כמו שהוא לאישור משרד הפנים והם ימצאו את הפתרון".

בנוסף הסביר הגזבר, כי "גם לאחר אישור מועצת העיר התקציב לא יבוצע. התקציב הזה יופעל לאחר אישור משרד הפנים והסדרת המקור לחוסר של 120 מיליון שקלים. לכן שיהיה ברור שסעיפי תקציב 2017 אינם מיושמים בשלב הזה". הגזבר ציין גם כי 30 מיליון מתוך 120 המיליון, משרד האוצר אישר בעל פה שהוא יעביר לעירייה.

לאחר שהתקציב אושר בוועדת הכספים (פה אחד), אישרה אותו כאמור גם מועצת העיר. בעיריית בת-ים מצפים כעת לפתרון ממשלתי של הגרעון בתקציב 2017, ובינתיים כל עוד משרד הפנים אינו נותן מענה לגרעון זה נאלצת העירייה לפעול על פי תקציב 2016.

מהצעת תקציב 2017 עולה כי, כ-370 מיליון שקל מהכנסות העירייה יגיעו מתשלומי ארנונה, כ-14 מיליון שקל מהיטל השבחה, וכ-13 מיליון שקל מדוחות חנייה. בשורת ההוצאות בולטת הוצאה של כ-31 מיליון שקל עבור פירעון הלוואות ותוספת של כמיליון שקל לתקציב ההסברה ויחסי ציבור. עוד בולטת העובדה שלחגיגות יום העצמאות הוקצו כ-1.5 מיליון שקל לעומת 440,000 שקל "בלבד" ב-2016. גם התקציב לקשרים בינלאומיים קפץ משמעותית – 1.3 מיליון שקל בשנת 2016, 3.3 מיליון שקל בשנת 2017.

ממשרד הפנים נמסר: "בהתאם לחוק, תקציב עיריית בת-ים אושר במליאת המועצה והועבר למשרד הפנים לאישור. בקשת התקציב נמצאת בבדיקה".

פורסם על ידי