פרשת השבוע: שמות

צילום: שאטרסטוק

צילום: שאטרסטוק

הורים ומורים צריכים להשקיע עמל ויגיעה במלאכת החינוך, ואז הם רשאים לצפות שהילדים יגדלו ויצמחו כראוי 

 מאת הרב מאיר אבוטבול, מנהל בית משיח חב"ד בת ים

"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" (שמות א', כ"ב)

אחת הגזירות האיומות ביותר של פרעה הייתה להשליך את ילדי ישראל לנילוס. על כך נאמר בהגדה של פסח: "ואת עמלנו – אלו הבנים, שנאמר: כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון". הפסוק שמביאה ההגדה אכן מוכיח שהייתה גזירה על הבנים, אך אין בו כל הוכחה שהבנים נקראים "עמל". לכאורה הייתה ההגדה צריכה להביא ראיה ש"ואת עמלנו – אלו הבנים"?!

אלא דבר זה עצמו מובן מאליו – בנים וחינוכם הוא עניין של "עמל". כדי שהבנים (וכן התלמידים, שאף הם קרויים בנים) יגדלו כראוי, יש הכרח בעמל רב. הורים ומורים צריכים להשקיע עמל ויגיעה במלאכת החינוך, ואז הם רשאים לצפות שהילדים יגדלו ויצמחו כראוי.

אם התורה מכנה את מלאכת החינוך "עמל", ברור שזה עמל אמיתי, המשותף לכל העוסקים בחינוך. אב או מורה, שנראה להם כי הם משפיעים בקלות על הילדים, עד שדי להם במילה אחת כדי שהללו יצייתו להם – אל להם להשלות את עצמם שבכך מסתיימת מלאכת החינוך; גם במקרים כאלה צריך לעמול ולהתייגע רבות.

כאשר עמלים כראוי בחינוך הבנים, הם אינם נפגעים אפילו מהגזירה של "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו". להפך, אותם ילדים – "הם הכירוהו תחילה": אותם ילדים שנולדו בימי מוראות הגזירה וגודלו במסירות-נפש, דווקא הם יצאו מחושלים וחזקים ביהדותם, והיו הראשונים להכיר את הקב"ה על ים סוף ולהורות עליו באצבע – "זה א-לי ואנווהו".

מדוע צריך לעמול קשה כל כך בחינוך הילדים? משום שתינוקות של בית רבן הם היסוד של כל עם ישראל. זאת מדגישה הגמרא, באומרה: "זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן-גמלא שמו". יהושע בן-גמלא תיקן, שבכל מדינה ובכל עיר יהיו מלמדי תינוקות שילמדו חינם את כל הילדים החל מגיל חמש-שש. ובזכות תקנתו זו, הוא זכור לטוב לכל הדורות.

אף אויבי היהדות הכירו בערכו של החינוך בגיל הרך, ונלחמו דווקא נגד לימוד תורה לילדים. כך, למשל, נהגו ה"יבסקים" ברוסיה הקומוניסטית, שאסרו לימוד תורה דווקא לתינוקות, מתוך "טענה" שלא צריך ללמדם תורה בהיותם רכים, וכאשר יגדלו, יוכלו ללמוד תורה, אם ירצו. אך יהודים נלחמו בחירוף נפש על לימוד תורה של תינוקות, מתוך ידיעה שכל קיום היהדות תלוי בחינוך יהודי אמיתי בשנות הילדות.

לכן חייבים לעמול – בממון, בגוף ובנפש – להרחבת החינוך הטהור, להעניק לעוד ילד יהודי חינוך יהודי אמיתי, של תורה ויראת שמים. כך גם צריך לחנך איש-איש את עצמו, מתוך עמל ויגיעה, ואף את הזולת, על פי הציווי: "הוכח תוכיח את עמיתך". גם אם הדבר כרוך בקשיים, צריך לזכור שמדובר ב"את עמלנו" – זהו דבר שכרוך בעמל ויגיעה. ודווקא בדרך זו מצמיחים דור שיכיר את ה' בגאולה האמיתית והשלמה.

מעובד משיחת קודש הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

פורסם על ידי