פרשת השבוע: יתרו

צילום: שאטרסטוק

צילום: שאטרסטוק

יתרו סימל את כוחה ועוצמתה של האלילות ששלטה בימים ההם, וכאשר הוא בא והודה בקב"ה – בכך באה לידי ביטוי גדולתה של האמת האלוקית.

 מאת הרב מאיר אבוטבול, מנהל בית משיח חב"ד בת ים 

בפרשת השבוע מסופר על המאורע הגדול של מתן התורה על הר סיני, וזה האירוע הגדול והמרכזי של הפרשה. אך הנה זה פלא, למאורע הגדול הזה אין זכר כלל בשמה של הפרשה. אנו יודעים ששמות הפרשיות הם מדויקים, ושמה של פרשה מכיל את תוכנה. וכאן, הפרשה נקראת 'יתרו', דבר שלכאורה אין לו שום קשר למתן התורה.

את הקשר בין יתרו למתן התורה אנו מגלים בספר הזוהר. שם נאמר, שעד שלא בא יתרו והודה בקב"ה, לא ניתנה התורה. היא ניתנה רק לאחר שיתרו אמר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים" – דבר זה גרם עלייה גדולה בכל העולמות, עד שהקב"ה נתן לעם ישראל את התורה.

יתרו מתואר בפסוק: "כוהן מדיין". יש על כך שני פירושים: האחד, שהיה שר נכבד במדיין ו"יושב בכבודו של עולם"; והשני, שהיה "כומר לעבודה זרה", ולא סתם כומר, אלא "שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם". כלומר, יתרו סימל את כוחה ועוצמתה של האלילות ששלטה בימים ההם.

דבר זה יכול להסביר למה לא ניתנה התורה עד שיתרו בא והודה בקב"ה. כאשר אדם כמותו הודה בקב"ה ובא אל עם ישראל, בכך באה לידי ביטוי גדולתה של האמת האלוקית. כשהחושך עצמו מתהפך לאור – זהו האור הגדול, שנקרא "יתרון האור מן החושך", אור שבא מתוך החושך עצמו.

כאמור, התקרבותו של יתרו הייתה הכנה למתן התורה, ומכאן, שבכך באה לידי ביטוי גם המהות הפנימית שבמתן התורה. תורה הייתה בעולם גם קודם לכן. האבות עסקו בתורה; במצרים למדו תורה. מה שנתחדש במתן התורה הוא הכוח שניתן לעם ישראל לקדש את העולם הגשמי – להפוך את העולם הזה, שמסתיר את האמת האלוקית, לדבר קדוש שמגלה את האור האלוקי.

ההכנה לכך הייתה התקרבותו של יתרו. כאשר הוא, שייצג את החושך ואת האלילות, לא זו בלבד שזנח את עבודת האלילים, אלא אף הצטרף לאמונה בה' – בכך נסללה הדרך לקדש את מציאות העולם ולעשות ממנה 'דירה' לו יתברך. לכן נקראת הפרשה על שמו, כי הוא מסמל למעשה את עיקרו וייעודו של מתן התורה.

דבר זה מלמדנו, כי כדי לקבל את אור התורה, דרושה הקדמה של 'יתרו' – להפוך דברים ששייכים לעולם החומרי – לקדושה. כשיהודי מקדש גם את חיי הגשם והחומר, ועושה מכל מעשיו ומכל הדברים שהוא בא איתם במגע כלי להשראת הקדושה – בכך הוא פותח את ליבו ומוחו לקבלת התורה.

לא די בכך שהקדושה שורה בבית הכנסת ובבית המדרש ובשעה שמקיימים מצוות. לאור התורה זוכים כאשר מחדירים קדושה גם בחיי המעשה – בעבודה, ברחוב, באוכל ובשינה. כשהחומר נהפך לקדושה – זו התכלית של מתן התורה.

מעובד משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

פורסם על ידי