פרשת השבוע: ויצא

צילום: שאטרסטוק

צילום: שאטרסטוק

חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שבביאת המשיח "נקבה תסובב גבר" – אז תתגלה המעלה המיוחדת במינה של עבודת הלב והרגש שבהן מאופיינות הנשים

מאת הרב מאיר אבוטבול, מנהל בית משיח חב"ד

ויישא את בניו ואת נשיו על הגמלים (בראשית ל"א, י"ז)

את בריחתו של יעקב אבינו מפני לבן מתארת התורה במילים: "ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים". כאן מקדים יעקב את בניו לפני נשיו – שלא כבמקומות אחרים, שבהם מקדים יעקב את נשיו לבניו. למשל, קודם לכן אמר יעקב ללבן: "תנה את נשי ואת ילדי". גם בפרשה הבאה, לפני פגישתו עם עשיו, נאמר: "ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד-עשר ילדיו".

אכן, על פי התורה חייב אדם להקדים את אשתו לפני בניו. זאת, מכמה טעמים:

א) משום שהיא אמם;

ב) משום שעליו לכבד את אשתו אף יותר מגופו;

ג) כדי לחנך את ילדיו לכיבוד אם.

אם כן, מדוע דווקא כאן מקדים יעקב את בניו לפני נשיו? רש"י עומד על שינוי זה ומפרש, שיעקב "הקדים זכרים לנקבות", לעומת עשיו ש"הקדים נקבות לזכרים, שנאמר, "ויקח עשיו את נשיו ואת בניו". כלומר, בכך מלמדת אותנו התורה, כי אף שבדרך כלל נהגו הן יעקב והן עשיו להקדים את הנשים לבנים, נעשה הדבר ממניעים שונים לגמרי ואף מנוגדים.

עשיו "הקדים נקבות לזכרים" באורח חייו ובמהלך נפשו, הוא היה שקוע בתאוות נשים. הוא לא הקדימן כדי לכבדן, אלא משום שרדף אחר תאוות לבו, ואילו ילדיו היו טפלים בעיניו. לעומתו, יעקב באורח חייו ובתפיסת עולמו "הקדים זכרים לנקבות" – בניו, המשך דרכו, היו העיקר בעיניו. כשהוא הקדים את נשיו לבניו, היה זה ממניעים טהורים של כבוד לנשיו וכדי לחנך את ילדיו כראוי.

במובן רחב יותר מסמלים "זכרים" ו"נקבות" שני תחומים בחיי האדם. "זכרים" מסמלים את המוח, השכלתנות, הביקורתיות הקרה; "נקבות" מסמלות את הלב, הרגש, ההתפעלות (כפי שאנו רואים, שגברים הם בדרך כלל שכלתניים וקרים יותר, ואילו הנשים רגשיות וחמימות יותר).

יעקב "הקדים זכרים לנקבות" – אצלו שלט המוח על הלב. רגשותיו כוונו ונשלטו על ידי השכל וההיגיון. הוא לא הניח לרגש ולהתפעלות הלב להוביל אותו. לעומת זאת, עשיו נהג להפך – "הקדים נקבות לזכרים" – הוא נשלט על ידי הלב, הרגש, והשימוש שעשה בשכלו היה כדי לממש את תאוות לבו.

לאמיתו של דבר, בתכונה הזאת של הגברת הלב על המוח, יש גם מעלה גדולה ונפלאה. אילו היה עשיו מנצלה בכיוון הנכון, היה מגיע לדרגות גבוהות. לפעמים, כאשר האדם נתקל בקשיים גדולים, אין הוא יכול לעמוד מולם באמצעות השכל וההיגיון הקר. במצבים אלה יכול דווקא הלב להתגבר על הקשיים וההפרעות, באופן שלמעלה ממגבלות השכל. לכן נאמר, שלעתיד לבוא כשיבוא המשיח "נקבה תסובב גבר" – כי אז תתגלה המעלה המיוחדת במינה של עבודת הלב דווקא. אבל כל זה יהיה לעתיד לבוא, ואילו עכשיו, כשהעולם עדיין אינו שלם ומתוקן, צריך שיהיה הגברת מוח על הלב, כפי שנהג יעקב אבינו.

משיחת קודש הרבי שליט"א מלך המשיח.

פורסם על ידי