פרשת השבוע: בשלח

צילום: שאטרסטוק

צילום: שאטרסטוק

היותה של מרים נביאה מסביר את עצם העובדה שנקטה יוזמה עצמית ואמרה שירה. מכיוון שהייתה נביאה כה גדולה, ידעה שעכשיו עליה לומר שירה עם הנשים.

 מאת הרב מאיר אבוטבול, מנהל בית משיח חב"ד בת ים 

"ותיקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה" (שמות ט"ו, כ')

לאחר הנס הכביר של קריעת ים-סוף, שר משה עם בני ישראל את שירת הים. לאחר מכן שרו גם הנשים שירה. מספרת התורה: "ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרן, את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות".

כאשר התורה מספרת על אירוע כלשהו ומציינת תארים על האנשים המעורבים בו, הדבר נועד להבהיר במי בדיוק מדובר או להוסיף בהבנת האירוע. אם כן נשאלת השאלה, לשם מה התורה מתארת את מרים בתואר "הנביאה", וגם מוסיפה ואומרת שמרים היא "אחות אהרן"?

התואר "הנביאה" מעורר תמיהה גם מצד תוכן העניין. נביא עניינו לדעת דברים נסתרים, לגלות עתידות, להשמיע לעם דברי תוכחה וכדומה. מה הקשר בין עניין הנבואה לבין שירתה של מרים? איזו ידיעת נסתרות או עתידות הייתה בכך שלקחה "את התוף בידה" ואמרה שירה?

שירתה של מרים, בפשטות, לא הייתה אלא תוצאה טבעית מההתרגשות הגדולה על נס קריעת ים-סוף. גם משה רבנו אמר שירה לא מכוח היותו נביא, אלא מרגשות השמחה וההתרגשות על הנס הגדול. וכמוהו מרים – כשראתה את הנס, הרגישה צורך לומר שירה. מה אפוא עניין היותה נביאה לכאן?

התשובה היא, שהיותה של מרים נביאה מסביר את עצם העובדה שנקטה יוזמה עצמית ואמרה שירה. הלוא משה רבנו היה בבחינת מלך, וכל חיי העם התנהלו על פיו. תחושת ההתבטלות של העם כלפי משה הגיעה לשיאה אחרי קריעת ים-סוף, כאשר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". איך קמה פתאום מרים והחליטה לצאת בראש העם ולומר שירה, בלא לבקש רשות ממשה רבנו?

לכן מוסיפה התורה ומציינת שמרים הייתה נביאה, ולא סתם נביאה אלא "אחות אהרן". בכך רומזת התורה לנבואתה של מרים עוד כשהייתה אחות אהרן, קודם שנולד משה. כמו שמספרת הגמרא, שמרים התנבאה אז, "עתידה אמי שתלד בן". מכיוון שהייתה נביאה כה גדולה, ידעה שעכשיו עליה לומר שירה עם הנשים.

קשר נוסף בין מרים לאהרן: כאשר לקתה מרים בצרעת, מסר אהרן את נפשו עליה. הדבר נובע מתכונה משותפת לשניהם – אהרן היה "אוהב שלום ורודף שלום", וגם מרים, המכונה בתורה גם פועה, הייתה "פועה ומדברת והוגה לוולד, כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה". לכן מסר אהרן את נפשו עליה והיא נקראת "אחות אהרן".

כאן אנו רואים את השילוב המיוחד של נשות ישראל – מצד אחד "איזוהי אישה כשרה? העושה רצון בעלה", אך לאחר מכן מתגלות מעלותיה העצמיות, העומדות בדרגה גבוהה יותר משל הבעל, עד שלעתיד לבוא יבוא הדבר לידי גילוי, בבחינת "נקבה תסובב גבר".

מעובד משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

פורסם על ידי