יש לכם מעל 25 עובדים בארגון? אתם צריכים לאייש רכז נגישות

תמונת המחשה

תמונת המחשה

אם הארגון שלכם מונה מעל 25 עובדים, חשוב שתדעו! על פי חוק, על הארגון לאייש גם את התפקיד של רכז נגישות, אשר יתווה ויפקח על ההנגשה ושמירה על כללי הנגישות. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, כל עסק מחויב בהנגשה של המבנים, השירותים, הנכסים והאתרים (הפיזיים והדיגיטליים) שלהם וקובע עונשים חריפים לארגונים שאינם מונגשים.

רכזי נגישות המוכשרים לתפקיד הכוונה ופיקוח על פעילות מונגשת של הארגון, מקבלים את הידע הנדרש לשם פעילות חשובה זו, בקורס רכזי נגישות.

 מהו קורס רכזי נגישות, ולמי הוא מיועד?

כאמור, על פי חוק נדרש כל ארגון בעל 25 עובדים או יותר, להעסיק רכז נגישות. רכז הנגישות של הארגון יפעל על מנת להתוות את הנגשת הארגון – על כל היבטי והיקפי הפעילות שלו; וידאג מכאן והלאה לפעילות מונגשת של הארגון – כך, שמעל 1.4 מיליוני אנשים עם מוגבלויות בישראל (כחמישית מכלל אוכלוסיית הארץ) יוכלו ליהנות משירותי העסק בדיוק כמו כל לקוח.

קורס רכזי נגישות מיועד על מנת לספק ללומדיו היכרות עמוקה עם חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות, לצד הבנה מהותית של הפעלה רווחית ופונקציונאלית של הארגון בצורה מונגשת לחלוטין.

קורס רכזי נגישות מיועד עבור מי שמיועד לאייש את תפקיד רכז הנגישות בארגון, ומתוכנן על מנת לספק לו את כל הידע שיידרש. הקורס מקנה תעודה למסיימיו.

 מה לומדים בקורס רכזי נגישות?

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, הינו חוק מורכב, אשר הוספו לו תקנות, הקלות ופטורים לסוגים מסוימים של עסקים בתחומים ותחת מגבלות מסוימות, ותיקונים לאורך השנים מאז נכנס לתוקף ב-1998. בקורס, יילמדו לעומק חוק איסור אפליה וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, היבטים של הוראות נגישות, צווים והרחבות שהם רלוונטיים לפעילות העסק, וחוקים נוספים כמו חוק הרשויות המקומיות. במהלך הקורס נכיר את החוק והתקנות, נלמד לעומק את סוגי המוגבלויות הנדרשות למענה איכותי בפעילות העסק, ונבחן מקרים מטופלים בפניות הציבור לעסקים לא מונגשים – כל זאת, על מנת לאפשר לרכזי הנגישות לעתיד היכרות מעמיה עם החוק, התקנות, והפעילות שתידרש מהם.

קורס רכזי נגישות מכשיר רכזים לפעילות מיידית

קורס רכזי נגישות יאפשר לרכז הנגישות של הארגון להתחיל בתהליך הנגשת הארגון ולהתוות דרך פעולה להנגשה מלאה של פעילות העסק, על כל היבטיו (מבנים, נכסים, שירותים, מוצרים, וכדומה). הקורס מכיל כ-22 שיעורים הכוללים תרגול ומבחן בסיום הקורס. את הקורס ניתן לעשות באינטרנט, בכל זמן ובכל מקום. לפרטים נוספים צרו קשר עם המרכז לנגישות.

פורסם על ידי