3 שיטות להגר לארצות הברית

3 שיטות להגר לארצות הברית

קיימות דרכים רבות עבור הגירה למדינת ארצות הברית. בעצם, קיימת אבחנה בין הגירה למדינת ארצות הברית לבין הגעה אליה לעת תחומה בזמן – למן היעד של עבודה, לימודים, השקעה וכיוצא בזאת. בביטוי הגירה הכוונה לפרוצדורה של תושבות קבע או לחלופין גרין קארד. יש לומר, כי לא קיים קשר בין הוויזה הזמנית לבין גרין קארד ובעצם עסקינן בשני נתיבים אחרים, אך מקבילים.

3 שיטות להגר לארצות הברית –

  1. גרין קארד על תשתית השקעת הון – ויזת משקיעים EB – 5 אל ארצות הברית נותנת בידכם קבלה של מעמד של תושב קבע, באמצעות השקעה פיננסית בכלכלה האמריקאית. היעד של התכנית הינו הענקת תמריץ בשביל החייאת השוק המקומי והיא נותנת בידכם הגברה של הגירה אל מדינת ארצות הברית. הוויזה מאפשרת לבני אדם אשר משקיעים מעל למיליון דולר בחברה שקיימת בארצות הברית או חמש מאות אלף ₪ באזור תעסוקה כל שהוא. ההשקעה נדרשת אף ליצור וכן לתחזק מינימום עשר משרות עבור עובדים מוסמכים במדינת ארצות הברית.
  2. גרין קארד על תשתית קשרי משפחה, הווה אומר – איחוד משפחות – הענקת מעמד רשמי והן קבוע של תושבות קבע או של אזרחות, אשר מוענק מכוח בן משפחה שיש ברשותו גרין קארד, בעל תושבות קבע או אזרחות של מדינת ארצות הברית, כמו לדוגמה – הורה, בן זוג וכיוצא בזה.
  3. גרין קארד על תשתית תעסוקה – EB – 1, EB – 2, במדינת ארצות הברית קיימים חמישה סוגים של ויזות תושבות קבע על תשתית של תעסוקה, אשר מקוטלגים על ידי EB – 1  עד EB – 5. עסקינן הודות בקשות לתושבות קבע בשביל עובדים בעלי יכולות נדירות, מנהלים או בכירים בבית העסק, בעלי תואר מתקדם, אנשי דת, משקיעים וכיוצא בזה.

אשרות שלא לשם הגירה –

  1. ויזת H – 3 B – עבור מתמחה או עבור בעל השכלה ספציפית אשר בא לשם התמחות שהיא לא סטאז' רפואי או אקדמי, ואשר לא נמצאת במדינת המוצא שלו או לשם התמחות בתחום חינוך של ילדים או בעלי ליקויים נפשיים, פיסיים או צרכים מיוחדים.
  2. אשרת עבודה – אזרח מדינה זרה, אשר דורש להיכנס למדינת ארצות הברית, נדרש קודם כל שיהיה לו ויזה, אף במידה ומדובר בוויזה לשהייה זמנית שלא ויזת הגירה ואף ויזת הגירה במעמד של אזרח קבע. ויזת עבודה זמנית מטרתה בשביל בני אדם שדורשים להיכנס למדינת ארצות הברית לשם תעסוקה בה, רק לעת ספציפית. הם מתבקשים להוכיח כי יש להם הצעת עבודה וכי מעביד יגיש בקשה לרשות ההגירה האמריקאית בשבילם. בטרם הגשת הבקשה לוויזה, תאלצו להוכיח כי הוגשה אכן דרישה כזאת ואף כי אושרה באמצעות רשות ההגירה.
  3. ויזת L 1 – יזה אשר מנפיקים אותה בשביל עובד שהינו מנהל, מנהל בכיר או עובד בעל ידע ספציפי כדי שיוכלו לעבוד בסניף החברה של מדינת ארצות הברית. עליכם לעבוד מינימום שנה אחת מתוך שלושת השנים הקודמות עבור בית עסק זר לפני העברתו לסניף של מדינת ארצות הברית, או בחברת בת של בית העסק הנדרש או חברה קשורה שונה. גם צריך להוכיח כי הסניף בארצות הברית הנו משרד חדש.
  4. ויזת H 1 B – הולמת לרוב עבור בני אדם עם מומחיות מקצועית כל שהיא, אשר דורשים לעבוד במדינת ארצות הברית באמצעות חברה אמריקאית. מדובר בוויזה מאוד טרנדית עבור מומחים זרים אשר מועסקים במדינת ארצות הברית. חוץ מן כל מיני חריגים, ויזה זאת הינה מוגבלת ואף מחייבת תואר ראשון או שווה ערך. יש סעיף נפרד עבור דוגמני אופנה בין לאומיים.

בכדי לקבל הכוונה לקבלת גרין קארד, ויזה או כל אשרה שהיא תוכלו להעזר במשרד ההגירה i-immigrate.co.il

צילום: unplash

פורסם על ידי