תביעה נגד משרד הביטחון | תביעות משרד הביטחון

תביעה נגד משרד הביטחון | תביעות משרד הביטחון

לא רק בבית המשפט האזרחי דנים על מיקרים הדורשים ברור משפטי מעמיק בבתי המשפט, תביעות מוגשות גם אל הגוף הביטחוני הנקרא משרד הביטחון. הסיבה מדוע מוגשת תביעה נגד משרד הביטחון, יכולה לנבוע ממספר מניעים. אך ישנם סוגים רבים של פניות שהינן תביעות משרד הביטחון, כלומר תביעות של משרתי צה"ל ובני משפחותיהם, מפני הסיבות השונות. בין אם מדובר בפציעה גופני או פגיעה נפשית, או כאשר מדובר בקביעת אחוזי נכות ובכדי לממש את כל הזכויות האמורות להגיע אל כל אותם משרתי צה"ל, מבלי לפגוע בכבודם. השאלה היא איזה עורך דין צריך לשכור לייצוג יעיל אל מערכת משרד הביטחון?

הדרך להגשת תביעה נגד משרד הביטחון

בדרך כלל כשמשתמשים בעולם המשפט במונח הגשת תביעה, ניתן להבין שישנו ניצוח וויכוח בין שני צדדים שאינם מסכימים על דברים או כי נגרם עוול, ובכן, לא בכל המקרים של הגשת תביעות משרד הביטחון ישנם שני צדדים שלא רואים עין בעין, אלא כי זהו חלק מתוך פרוצדורה ביורוקרטית שלמה שבכדי לדעת שמוצו כל הזכויות המשפטיות המוענקות לכל מי שנפגע במהלך שירותו הצבאי, חייב הוא את עזרתו וסיועו של עורך דין היודע כיצד להתנהל בדרך משפטית נכונה אל מול מערכת מסואבת זו של משרד הביטחון. שלא לדבר על כל כך הרבה מקרים שנופלים לא פעם בין הכיסאות. הינה הדרך להגשת תביעה נגד משרד הביטחון:

  • נתחיל מכך שבחירת עורך דין שיוכל להוביל מהלכים באופן בקיא ומנוסה אל מול מערכת ממשלתית זאת הינה תנאי הכרחי וקריטי, בכדי למצות את כל הזכויות שאמורות להתקבל בכל מקרה על ידי הגוף שנקרא משרד הביטחון, לא תמיד כך הם פני הדברים, משום כך תביעה נגד משרד הביטחון ‏באמצעות עורך דין מומחה בתחום הינה הכרחית באופן משמעותי
  • למעשה כאשר מדובר בהגשת תביעה נגד משרד הביטחון, יש לעשות זאת עד שלוש שנים מרגע השחרור על רקע אותה פציעה או פגיעה, ויש לשים לב על כך ולא לאחר את המועד. שכן אם לא תוגש תביעה למשרד הביטחון בגין אותה פגיעה, עלול התובע להפסיד את הזכויות המגיעות לו
  • עוד חשוב לציין כי במסגרת עבודתו של עורך דין המתמחה בכל נושא הליך של הגשת תביעה נגד משרד הביטחון, אחד מן התפקידים העיקריים הנוספים של עורך דין זה הינה ליווי וייצוג הלקוחות גם אל מול וועדות רפואיות בכל עניין המתעורר כמו זימון לוועדות רפואיות, הגדלת אחוזי נכות באם יש החמרה במצב הגופני / נפשי או כאשר צריך להגיש ערעור בדבר אחוזי הנכות שהתקבלו
  • אומנם ציינו בפסקה זו שאם לא מגישים בזמן תביעה נגד משרד הביטחון בדבר הפגיעה שהתרחשה בזמן השרות הצבאי, עלול מגיש הבקשה לפספס את מועד ההחלטה לתמיד, אך לא זה העניין לגבי מקרים מסוימים, משום שלמרות שיש קביעה שכזו באופן גורף לכולם, יראה לנכון משרד הביטחון במקרים מסוימים להאריך את זמן הגשת התביעה כנגד אותו אדם, והיא לפנים משורת הדין

משרד הביטחון למען החיילים

כעת שהבהרנו את אופן ההתנהלות אל מול משרד הביטחון, ניתן להבין תחילה כי הגשת תביעות משרד הביטחון איננה משום ניצוח בין ניצים , אלא משום שמדובר בהליך טבעי להתנהלות הנדרשת אל מול משרד הביטחון, ובכדי שהתנהלות זו תישא פרי, יש צורך בייצוגו של עורך דין המומחה לתחום הגשת תביעה נגד משרד הביטחון, ובתחום זה הוא מתעסק כבר שנים רבות וצובר ניסיון נרכש.

פורסם על ידי