שכר של שכירים

שכר של שכירים

שכירים

עובדים שכירים עובדים בתחומים רבים במשק הישראלי. כל אחד מהם מעוניין לקבל שכר שתואם את הנתינה ואת המסירות שלו למקום העבודה. עם קבלת כל עובד לעבודה, מסכמים אתו מה יהיה גובה השכר שלו ברוטו, הזכויות הסוציאליות כמו הפרשה לפנסיה, בונוסים, הטבות כמו תשלום עבור נסיעות אחזקת רכב וכו'. בנוסף לכך כל עובד חותם על הסכם עבודה שבו נרשם מלוא המידע הספציפי לגבי ההעסקה שלו. כמה שעות עבודה הוא אמור לעבוד בכל יום, כמה ימי חופשה מגיעים לו בשנה, ימי הבראה בשנה ועוד. עבור כל עובד מבצע חשב השכר את התחשיב של השכר כדי שהוא ידע סדר גודל של שכרו נטו.

ברוב מקומות העבודה חשבי השכר פועלים על פי ההסכם האישי של העובד והם מכינים עבור כל העובדים השכירים בכל חודש את תלוש השכר כיאות. אך יש מקרים שבהם מתגלה בדיעבד טעות כלשהי בתלוש השכר והיא נמשכת לאורך חודשים ולעיתים גם לאורך שנים. לעיתים מדובר בטעות אנוש ולעיתים זו שגיאה מכוונת אשר יצרה לאורך כל התקופה עיוות של השכר ולכן סך השכר של העובד היה נמוך יותר ממה שהוא היה אמור לקבל. במקרים האלה מומלץ להגיע אל עורך דין המתמחה בנושא דיני עבודה וגם בנושא בדיקת תלושי שכר. לאחר קבלת מלוא המידע הוא תבדוק את כל תלושי השכר ויעביר חוות דעת אם אכן יש בהם טעות שמקורה בטעות אנוש או רשלנות מכוונת.

הזכויות של שכירים

בעסקים השונים קיימת חשיבות רבה לשמירה על זכויותיהם של עובדים שכירים אך במקרה בעייתי זה, עורכת הדין תפנה למעביד, תציג בפניו מסמך המסביר כי העובד קיבל שכר נמוך מהשכר שהוא היה אמור לקבל על פי ההסכם האישי שלו וזאת עקב הכנת תלוש שכר שגוי. לאור זאת על המעביד להעביר לעובד את ההפרש הכספי. רוב המעסיקים יבדקו זאת מקצועית עם חשב השכר ועם עורך הדין של החברה ובהתאם לכך יחליטו לשלם לעובד את ההפרשים.

אי תשלום הפרשי השכר

מעסיקים שיבחרו לא לשלם את הפרשי השכר לעובדים שכירים משיקולים שלהם, לוקחים סיכון כלכלי כיוון שקיימת סבירות שהעובד יפנה לבית דין לעבודה ויגיש באמצעות עורך הדין לדיני עבודה תביעה בסכום גבוה יותר. על פי התחשיבים, הנסיבות וההוכחות יחליט השופט אם לבקש מהצדדים להגיע לפשר,ה או שיהיה תהליך ארוך של משפט שבסופו תתקבל ההחלטה של השופט.

בדיקות מדגמיות של משרד התמ"ת

משרד התמ"ת מבצע מעת לעת בדיקות שכר מדגמיות אצל העובדים בחברות השונות. המגמה היא לעלות על מצבים כגון אלה שהעובד לא קיבל את מלוא השכר שמגיע לו כמו תשלום עבור שעות נוספות, דמי הבראה על פי הוותק שלו או נקודות זיכוי לאור העובדה שמדובר באימא לכמה ילדים או לאדם שהוא גרוש והוא משלם מזונות לגרושתו עבור ילדיו.

 

 

פורסם על ידי