ריענון מלגזה

ריענון מלגזה

מהו ריענון מלגזה ? מדוע הוא נחוץ? מה כולל ריענון מלגזה? היכן ניתן לעבור ריענון מלגזה?

מלגזן (מפעיל מלגזה) הנו מקצוע מבוקש הטומן בחובו סכנות רבות. לכן, תיקן המוסד לבטיחות וגיהות את תקנות ארגון הפיקוח על העבודה המחייבות כל בעל עסק המעסיק מפעיל מלגזה, לקיים הדרכות ריענון מלגזה אחת לשנה לפחות. גם אם מחזיק מפעיל המלגזה רישיון בתוקף, אם לא ישתתף בקורס ריענון מלגזה במשך יותר משנה, הוא לא יהיה רשאי להפעיל מלגזה.

מהי חשיבותו של ריענון מלגזה ?

 • לצורך עמידה בדרישות החוק
 • לצורך למידה על סיכונים כלליים בהפעלת המלגזה:ריענון מלגזה מספק הזדמנות ללמידה על סיכונים ספציפיים ומיוחדים הקיימים במקום העבודה של מפעיל המלגזה ולרכישת כלים למזעור ומניעת סכנות.
 • הזמן העובר מקורס ההכשרה של מפעיל המלגזה עלול להפוך אותו לפחות זהיר ורגיש לסיכונים.
 • חזרה על הרגלים נכונים של נהיגת מלגזה, פריקה וטעינה של סחורה, עצירה, עמידה וחנייה במלגזה וכן התחשבות בגורמים נוספים במפעל.
 • כדי להביא לידיעת העובדים חוקים ותקנות חדשים שיצאו, אליהם מפעיל המלגזן לא מודע.
 • מתן מענה מקצועי ויעיל לשאלות ונושאים שאינם ברורים דיים.
 • במידה ותתרחש תאונה תאונת מלגזה במקום העבודה, מנהל מקום העבודה ועובדיו יתוחקרו באם עמדו בחוקי משרד הרישוי ומשרד הכלכלה והעבירו ריענון מלגזה כחוק.

מה כולל קורס ריענון מלגזנים?

ריענון מלגזה מועבר על ידי קצין בטיחות בתעבורה המעביר את הנושאים הבאים :

 • הכרת המלגזה
 • טיפול ואחזקה
 • מרחק תגובה, בלימה ועצירה
 • סיכונים שונים בהפעלת מלגזה
 • הכרת מרכז כובד
 • שינוע מטענים
 • נהיגה במישורים משופעים
 • חניות, תדלוקים וטעינות
 • תחקירי תאונות
 • התנהלות במצב חירום (התהפכות מלגזה)

בתום הריענון יערך מבחן בקיאות קצר לעובדים לצורך וידוא כי החומר הנלמד הוטמע והובן כראוי על ידי העובדים.

ריענון מלגזה – חברת "ליאור בטיחות"

חברת "ליאור בטיחות" מובילה את תחום הייעוץ וההדרכה בכל הקשור בבטיחות וגיהות במקומות העבודה. החברה מקיימת הדרכות ריענון מלגזה למפעילי מלגזה המותאמות למקום העבודה הספציפי: מחסנים, מפעלים, חברות וארגונים בכל רחבי הארץ. הדרכות ריענון מלגזה של חברת "ליאור בטיחות", מועברות על ידי קציני בטיחות מקצועיים ומנוסים והן כוללות חלק תאורטי ובו סרטונים ומצגות וחלק הכולל תרגול מעשי. ההדרכות מועברות במקומות העבודה בכל רחבי הארץ ובמרכז ההדרכה של "ליאור בטיחות".

פורסם על ידי