צו קיום צוואה למתחילים – מה חשוב לדעת

צו קיום צוואה למתחילים – מה חשוב לדעת

בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה, על פי מקום מגוריו של המנוח. כדי שהצוואה שהותיר אחריו המנוח תקבל תוקף משפטי, יש להגיש בקשה מסודרת לרשם לענייני ירושה, אפשר להגיש את הבקשה לבד אך כדי להימנע מטעויות קריטיות ומעיכובים מיותרים, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בכך.

מהו צו קיום צוואה?

החוק בישראל קובע כי לשם מימוש נכסיו של אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה – יש להגיש בקשה מסודרת למתן צו קיום צוואה. אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה החוק קובע שיורשיו צריכים להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה.

את הבקשה אפשר להגיש באופן מקוון, יש לשלם שתי אגרות, אך ישנה אפשרות להגיע ללשכת הרשם לענייני ירושה ולהגיש את הבקשה במקום. את הבקשה למתן הצו יכולים להגיש היורשים המוזכרים בצוואת המנוח, או כל אדם אחר המעוניין במתן הצו. לאחר קבלת הצו, וכל עוד אין התנגדויות, היורשים הכלולים בצוואה של המנוח יכולים לממש את נכסי הנפטר.

איך יודעים האם קיימת צוואה?

כדי לברר האם המנוח הותיר אחריו צוואה יש להגיש בקשה למתן הצו לקיום צוואה. בנוסף, היורשים צריכים לערוך חיפוש במסמכים של המנוח כדי לבדוק האם הוא השאיר צוואה. את הבקשה מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה על פי מקום מגוריו הרשמי והאחרון של המנוח. במקרים רבים המצווים מפקידים את צוואתם בלשכת הרשם כדי להבטיח את קיומה ולחלק את העיזבון על פי רצונם החופשי.

האם הצו הוא סופי?

באופן כללי, צו קיום צוואה שניתן מהווה פסק דין מחייב וסופי. עם זאת, המחוקק קבע שהרשם לענייני ירושה או שבית המשפט לענייני משפחה יוכלו לתקן או לבטל את הצו שניתן, כל עוד הובאו לפניהם מסמכים, טענות ועובדות חדשות שלא הוצגו לפני מתן הצו.

בתי המשפט הדנים בבקשות לביטול או לשינוי הצו מפעילים שני מבחנים (אובייקטיבי וסובייקטיבי) כדי לפסוק בתיק.

כיצד מגישים את הבקשה?

את הבקשה למתן צו קיום צוואה ניתן להגיש באופן מקוון או באמצעות מסירה ידנית בלשכת הרשם לענייני ירושה. כדאי לדעת כי הגשת הבקשה באופן מקוון חוסכות עלויות וזמן. היורשים הכלולים בצוואה יכולים להגיש את הבקשה המקוונת, עדיף בעזרת עו"ד המייצג אותם. יש לצרף לבקשה מסמכים נדרשים כמו צוואה מקורית, תעודת פטירה, אישור על משלוח הודעה לזכאים הכלולים בצוואה, ייפוי כוח לעורך דין בהתאם לצורך ועוד. כמו כן, יש לצרף לבקשה אישור על תשלום שתי אגרות (אגרת טיפול ואגרת פרסום).

מדוע מומלץ להגיש את הבקשה בעזרת עו"ד מוסמך?

מומלץ להגיש בקשות לצו קיום צוואה רק בעזרת עו"ד מסמך ומנוסה כמו עו"ד יוסי ברקוביץ. עו"ד ברקוביץ מתמחה בנושאי צוואות ויורשות, הוא מעניק ייעוץ וליווי משפטי ליורשים, למתנגדים לצוואות ועוד. הליווי המשפטי חוסך זמן ומונע טעויות בעת הגשת הצו, ומומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד ברקוביץ כדי לטפל בנושא במקצועיות וללא עיכובים וטעויות.

צילום: pixabay

פורסם על ידי