סקר סיכונים

סקר סיכונים

מהו סקר סיכונים? מהם השלבים אותם כולל סקר סיכונים? כיצד מסייע סקר סיכונים למנוע תאונות עבודה ומחלות עבודה? מהו סקר סיכונים בבניה?

תאונות רבות מתרחשות מדי שנה במקומות עבודה שונים ברחבי הארץ, לרבות אתרי בניה, מפעלים שונים, שדות חקלאיים ועוד. מרביתן של תאונות אלו נובעות מחוסר ידיעת הסיכונים הקיימים במקום העבודה והדרכים למנוע אותם. חוקים שחוקקו בישראל בשנים האחרונות נועדו להביא לשינוי משמעותי ולחולל מהפכה של ממש בתחום מניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע בישראל.

סקר סיכונים עומד במרכזה של כל תכנית בטיחות, והוא מאפשר ניטור של פעולות העלולות להביא לסיכון עובדים והבאה לידי מודעות המעסיקים על אודות קיומם של הסיכונים השונים והפעולות שיש לנקוט במטרה למזער נזקים ולמנוע את האפשרות לתאונה או מחלת מקצוע. סקר סיכונים הוא האמצעי היעיל ביותר הקיים כדי לבחון את ההסתברות להתממשותו של סיכון כלשהו ואת חומרת הנזק לעובד, לסביבה ולציוד במקום העבודה. סקר סיכונים מבוצע על ידי ממונה בטיחות הבקיא באופי העבודה בארגון והוא מביא לזיהוי גורמי הסיכון האפשריים, סיכונים קיימים ומפגעים אליהם חשופים העובדים. מטרתו העיקרית של סקר סיכונים היא צמצום ההסתברות לתאונות עבודה ומחלות מקצוע, ובעקבות כך צמצום הסיכוי לפגיעה בציוד ובסביבת הארגון.

תהליך ביצוע סקר סיכונים

על סקר סיכונים להתבצע על ידי ממונה בטיחות מוסמך המכיר את אופי מקום העבודה והפעילות המתבצעת בו. הליך ביצוע סקר סיכונים כולל כמה שלבים:

  • זיהוי גורמי הסיכון – איתור גורמי הסיכון בארגון העלולים לפגוע בעובד או בציוד.
  • הערכת סיכונים – תהליך הקובע את רמת הסיכון הגלומה בגורמי הסיכון השונים שאותרו בסביבת העבודה על סמך ההסתברות וחומרת הפגיעה.
  • בקרת סיכונים – כל הפעולות שמטרתן למזער את הסיכונים העלולים לפגוע בעובדים, בציוד ובארגון.
  • מעקב ופיקוח – נוהלי מעקב אחר יישום הדרישות לנקיטת אמצעים למזעור הסיכונים ונטרולם ובחינת יעילותם.

סקר סיכונים בבניה

אתרי בנייה טומנים בחובם סיכונים רבים הן לעובדים והן לעוברי אורח במקום. על סקר סיכונים באתר בנייה להתבצע בטרם החלה העבודה במקום כדי למנוע מבעוד מועד את האפשרות לפגיעה ותאונה. בין הסיכונים הטמונים באתר בנייה: פגיעת משאיות העובדות בשטח, נפילת עובדים מגובה, נפילת חפצים מגובה העלולים לפגוע בעובדים ובעוברי אורח, פגיעה מרעש, התחשמלות, נפילת ציוד ממשאית, נפילה לבורות בשטח ועוד. על סקר סיכונים בבניה להתייחס לכל הסיכונים האפשריים באתר הבנייה ולפרט את מגוון האמצעים שיש לנקוט כדי להימנע מהתרחשות תאונות, כגון גידור האתר ושילוט בשלטי אזהרה, סימון דרך מעבר למשאיות בלבד, לבישת ציוד מגן הכולל כובע וכפפות ועוד. סקר הסיכונים יוגש למנהל העבודה באתר וכן לבעל האתר, כדי שיטמיעו את תוצאותיו וינקטו את כל הפעולות למניעת סיכונים.

ליאור בטיחות – מקצוענים בסקרי סיכונים

מקומות עבודה רבים טומנים בחובם סיכונים שונים. חברת "ליאור בטיחות" מתמחה בתחום הייעוץ, ההדרכה וכתיבת תכניות בתחום הבטיחות בעבודה. כל סקרי הבטיחות של חברת ליאור בטיחות נערכים על ידי ממוני בטיחות מוסמכים ומנוסים. סקרי הבטיחות של החברה נדרשים מדי שנה במאות ארגונים, מוסדות ומפעלים ברחבי הארץ, הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר הציבורי. הסקרים המקיפים של ליאור בטיחות נערכים בהתאמה לאופי העבודה במקום ולדרישות הלקוח, והם מפרטים את כלל הסיכונים המצויים במקום העבודה וכן את כל האמצעים והשיטות למנוע ולנטרל אותם. זקוקים לסקר בטיחות? צרו קשר עם המומחים של ליאור בטיחות כדי שתוכלו לעבוד בראש שקט.

פורסם על ידי