מה הוא התקן של בניית ממד?

מה הוא התקן של בניית ממד?

בראשית שנות התשעים, בתום מלחמת המפרץ, בוצעה החלטה על ההכרח של בניית ממד בבתים חדשים. במהלך מלחמת המפרץ כל אזרחי מדינת ישראל נחשפו לכדי מתקפה של טילים ממושכת למדי אשר יורטו מן מדינת עיראק ועל בסיס יירוט של טילים אלו אשר באו לרוב למרכזה של מדינת ישראל, קם ההכרח של איתנות ושל שיפור דרכי המיגון בעורף הישראלי. בשל היות מלחמה זו, בוצעה החלטה בקרב מדינת ישראל הודות בנייה של מרחב מוגן בקרב כל בנייה חדשה בה, אשר היעד שלה הינו הענקה של אמצעי מיגון אל מול יירוט של טילים ואל מול התקפה אשר הינה אווירית בלי הצורך לבוא לצל מקלט. המעלה אשר בה הבחינו מבצעי פרויקט זה טמונה בכך כי מרחב מוגן יעניק מענה עבור התרעה אשר תינתן עבורם בעת קצרה ולא נותנת ביאה למקלט בעת הגיונית.

מה הוא התקן של בניית ממד?

שטח המרחב המוגן עשוי להוות למעלה מתשעה מטר רבוע של שטח הרצפה, הגובה של התקרה עשוי להיות בין שניים וחצי לבין עשרים ושמונה מטר למן הרצפה ורוחבו עשוי להיות לא צר יותר מ- 1.6 מטר. בכל מיני מצבים, שאין ביכולת לבנות שטח מינימלי, אפשר כי יוענק בידכם אישור של בניית ממ"ד יותר קומפקטי.

על כתפי מי מוטלת החובה של בניית ממד?

בהתאם לחוק, עשויים לבנות ממ"ד בכל דירה חדשה והן בכל תוספת של בנייה. הארגון היחיד אשר עשוי לפטור מי מבניכם מבנייה של ממ"ד הינו פיקוד העורף. במצב של בנייה ישנה, תממן מדינת ישראל את ההוצאה בעבור בנייה של ממ"ד עבור אלו מבינכם אשר דרים במרחק של עד כתשעה קילומטר מפאתי הגבול. עבור כל מי שדר במרחק למעלה מן הגבול, הוא נדרש לשאת בהוצאה של בניית ממ"ד בעצמו.  בדירה חדשה, מוטלת האחריות של בנייה של ממ"ד על כתפי היזם של הבנייה או הקבלן. באם עסקינן בתוספת של בנייה, כי אז מוטלת האחריות על כתפיכם בלבד.

מה המחיר של בניית ממד?

המחיר של בניית ממ"ד ראשיתו בין מאה אלף ₪ וכלה במאה ועשרים אלף ₪, תלוי בזהות של הקבלן. התקן הזה מקפיד ולא ניתן לשחק בטיב של מידת הברזל וחומרי הגלם. יש עוד כל מיני אלמנטים אשר ישפיעו על העלות שלה, כמו לדוגמה – במידה ועסקינן במבנה במצב שבו כל מתגוררי הבניין יבנו ממ"ד, כך העלות תרד. בעשור האחרון, יש היתכנות בשפע רב והמחיר של בניית ממ"ד יורד בהתאמה. קיימים אזורים אשר בהם הוספה של חדר ממ"ד תהיה במחיר של כחמישים אלף ₪ וככל שכמות הדיירים רבה יותר, כך ירד המחיר בהלימה. קיים בידי כל מיני עיריות ועבור מדינת ישראל שיקול רב של אזורים אשר הוקמו בלי ממ"ד, יצרפו לקרבם ממ"ד. לאור זאת, המדינה תומכת באופן פיננסי של תוספת של חדר ממ"ד ואינה גובה היטל של השבחה עליו.

פורסם על ידי