למה חשוב לוודא שהמסמך הנוטריוני תקין?

למה חשוב לוודא שהמסמך הנוטריוני תקין?

הנוטריון עשוי לטעות, הוא עשוי לשגות בתאריך או באיות השם, ואפילו לשכוח לחתום או להחתים את המסמך כנדרש. בנוסף, החותמת של הנוטריון עשויה להיות מרוחה או בהירה מדי, ולמעשה בלתי קריאה. אם תזהו את הטעות בזמן, הנוטריון יוכל לתקן או לספק לכם אישור נוטריוני חדש.

אישור נוטריוני שגוי

אישור נוטריון הוא הצהרה כתובה, חתומה בחותמת ובחתימה של הנוטריון, המאשרת את העובדות של המעשה הנוטריוני. אבל, מה קורה אם המסמך המאושר נוטריונית הוא שגוי? למשל, אם התאריך באישור הנוטריוני הוא שגוי, וכבר עזבתם את משרד הנוטריון, יהיה עליו לבקש מכם לחזור ולהופיע בפניו שוב, כדי לחתום על אישור נוטריוני תקין.

במקרה שבו האישור הנוטריוני על המסמך אינו תקין, מסמך זה עלול להידחות בשעת האמת, ואתם לא תצליחו להשיג את המטרה לשמה דאגתם מראש למסמך נוטריוני.

האם אפשר לתת אישור נוטריוני למסמך שכבר נחתם?

כל עוד אתם חותמים על המסמך אישית כאשר הנוטריון עד לחתימתכם, אזי הנוטריון יוכל להמשיך ולבצע את הפעולה הנוטריונית. אבל אם המסמך שאתם מציגים לנוטריון כבר חתום על ידכם, תוכלו לחתום שוב ליד שמכם או ליד החתימה הראשונה שלכם. רק אחר כך אפשר יהיה להמשיך בהליך האישור הנוטריוני.

מה קורה אם משקרים במסמך נוטריוני?

אם אתם נשבעים בפני הנוטריון ומתברר שזו שבועת שקר, הדבר ייחשב כעדות שקר, ויהיה עליכם לשאת בעונשים הכרוכים בכך. לכן, הימנעו מהצהרה שקרית במסמך הנוטריוני.

האם ניתן לבצע אישור נוטריוני על מסמך עם תאריך עתידי?

התשובה היא חיובית. אם המסמך יקבל תיארוך עתידי, אין שום דבר בחוק האוסר על הנוטריון לאשר את המסמך, כל עוד המסמך מציין בבירור את התאריך שבו נערכה חתימת החותם על האישור הנוטריוני.

האם תוקפם של מסמכים משפטיים יכול לפוג?

אין תפוגה למסמך משפטי, אלא אם כן המסמך עצמו מציין את תאריך התפוגה שלו.

האם ניתן לבצע אישור נוטריוני על מסמך שאמור לשאת מספר חתימות?

הנוטריון רשאי לאשר את חתימתו של אדם אחד המופיע לפניו. אם יש צורך בחתימה של אדם נוסף על המסמך, יהיה עליו להופיע בפני נוטריון (גם אם זה נוטריון אחר), לחתום על המסמך ולקבל ממנו אישור נוטריוני. כל נוטריון ישלים את הנוסח הנוטריוני עבור החותם המופיע בפניו.

האם להסכמים בכתב יד יש מעמד בבית המשפט?

האם אפשר לכתוב מסמך משפטי בכתב יד, כדי להשתמש בו בבית המשפט? התשובה היא: כן. אפשר לכתוב כל מסמך שניתן להכיר בו כמסמך תקף או בר-אכיפה בבית המשפט, כל עוד המסמך עצמו נחשב לתקף ולחוקי.

מה הופך מכתב למסמך משפטי?

באופן כללי, מסמך משפטי הוא מסמך אשר בו שני צדדים, או יותר, מתקשרים בהסכם אשר מאושר על ידי הוספת חתימתם בסופו של המסמך. כאשר נוצר מסמך משפטי שמהווה חוזה, כל הצדדים חייבים להסכים לכך ולחתום על המסמך.

פורסם על ידי