כיצד מתנהלת חקירה סמויה על ידי המשטרה?

כיצד מתנהלת חקירה סמויה על ידי המשטרה?

חקירה סמויה מתנהלת על ידי המשטרה באמצעות אינטרסים ועקרונות שונים. באכיפת החוק הפלילי, מטרת החקירה הסמויה היא להשיג ראיות כדין, קבילות ורלוונטיות ואשר לא ניתן להשיג על ידי החקירה המקובלת. עם רכישת המידע, יזוהו הזדמנויות להשיג ואבטחת ראיות באמצעים סמויים או קונבנציונליים יותר.

חקירה סמויה מועילה לחוקרים מכיוון שהיא מייצרת ראיות בלתי ניתנות למניעה. זה נחשב כלי רב עוצמה נגד שחיתות ופשע מאורגן. המשטרה מנהלת חקירה סמויה עם ממשל תקין כדי לטפח מקצועיות. המקצועיות בחקירה סמויה עשויה להתאים לעקרונות הבאים:

Must – חובה לשמור על כלליאתיקה

אסור להפר את זכויותיו הסטטוטוריות של החשוד אלא אם הקריטריונים מתקיימים במלואם, כולל סמכות סטטוטורית, זכויות כשירות, או אם הפרה חיונית.

Evidence – איסוף ראיות

יש להשיג את הראיות המקיימות מודיעין או תביעה כדי להקל על ניהול החקירה באופן שישמור על שלמות "השחקנים" ומערכת המשפט הפלילי.

Needs – צרכי החקירה הנדרשים

יש להפגין את שלמותם המקצועית של החוקרים, שמירה על המקצועיות ללא פשרות, מעקב אחר ביצוע הפעולות. לרוב יוכלו גם להשתמש החוקרים במגוון טכניקות לרבות ביצוע בדיקת פוליגרף לעדים במקום, לבחון את אמינותם.

 לפרטיות ולזכויות של אנשים שאינם חשודים בהתנהגות פלילית כלשהי יש הגנה, יש להפחית את הפגיעה הביטחונית בחקירה סמויה באמצעות ניהול חקירה יעיל.

כיצד נוהגת המשטרה בניהול חקירות סמויות?

קיימות מתודולוגיות שונות בניהול חקירה סמויה. ניתן לזהות את קביעת השימוש המתאים והראוי בחקירה סמויה עם 3 ענפי ממשל פנימי, הכולל ניהול משאבים, ניהול חקירות וכן ניהול מידע.

התוצאה המוצלחת של החקירה הסמויה יכולה להיות תלויה ביכולת ובביצועים הארגוניים בכל אחד משלושת התחומים שהוזכרו. ישנם ניסויים אסטרטגיים ותפעוליים שונים המיושמים לניהול חקירות. חקירה סמויה נחשבת עתירת משאבים. עם זאת, על מנהלי החקירות יכולים להשתמש במבחן משאבים תפעולי לצורך החקירה. על המשטרה לשקול גם שאלות מרכזיות לתהליך. לדוגמא, האם ניתן להרשות לעצמו את הפיתרון? באם התגלו ממצאים שהושגו "לא כדין" האם אותם ממצאים ניתנם להגשה לבית הדין כחלק מהגשת כתב אישום. מה מטרת היסוד הסמוי במסגרת החקירה? מה מטרת החקירה?

עם זאת, חקירה סמויה חייבת להיות מטופלת על ידי חוקרים מיומנים ובקיאים. המשטרה חייבת לסייע בפיתוח וניהול תכניות ואסטרטגיות פליליות קצרות לכיסוי צוות. במקרה כזה, ניתן ליישם אתיקה וערך במהלך כל החקירה.

סיכום

חקירה סמויה מתנהלת על ידי המשטרה בצורה יסודית ומקצועית. בכך ניתן למנוע את השחיתות שיכולה לפגוע בשלמותה של מערכת המשפט הפלילי. כמו כן יש לקחת בחשבון כמה עקרונות לחקירה סמויה המוזכרים לעיל.

פורסם על ידי