חינוך בישראל לקראת שנת הלימודים הקרבה

חינוך בישראל לקראת שנת הלימודים הקרבה

חינוך בישראל

בשנים האחרונות יש תסיסה של הורים רבים לגבי ההתנהלות של מערכת החינוך בישראל וזאת לאור העובדה שהרמה של חינוך בישראל אינה מספיק גבוהה כאשר מבצעים השוואה מול רמת החינוך במדינות אחרות כמו לדוגמה במדינות אירופה. בצורת הלימוד, התכנים, אופן ההתנהלות עם התלמידים והתוצאות, רואים פערים משמעותיים ביותר. הדבר ניכר בכל המקצועות אך במיוחד במקצועות הליבה כמו מתמטיקה ואנגלית. לאור זאת נבחנו במשרד החינוך כמה מסלולים חדשים אשר ישפרו באופן ניכר את רמת הלימודים בבתי הספר השונים ברחבי הארץ. יש מקומות שבהם יש שיפור ברמה הכללית ויש מקומות שההשפעה עדיין לא נראית לעין.

אחת הבעיות המהותיות היא היעדר תקציב למימון שכר הולם למורים ולכל הצוותים החינוכיים, רכישת אלמנטים שונים, הקמת בתי ספר חדשים ורכישת הציוד הדרוש להפעלת בתי הספר הללו. עקב כך גורמים רבים פונים אל קרנות השקעה שונות כדי לקבל מהם מימון למטרות הללו. הקרנות הללו הוקמו על ידי ישראלים שיש להם ממון עקב עסקאות מוצלחות בתחומים שונים כמו היי טק וחשוב להם להפנות חלק מהכספים הללו לטובת מטרות חינוכיות שונות. לכן הם מסייעים לעמותות אשר עוסקות ברובד זה עבור חינוך שוויוני וערכי שאמור לעשות הבדל בחייהם של הילדים. הקרנות הללו תורמות כספים להקמה של בתי ספר ייחודיים בערים שונות בישראל, שבהן יש דגש על למידה הכוללת כישורי חיים.

פתרונות בנושא חינוך בישראל

בניסיון לשפר את מערכת חינוך בישראל, יש לבצע כמה פעולות וככל שהן תבוצענה מוקדם יותר כך העתיד של ילדי ישראל ייראה טוב יותר. כמו לדוגמה להכניס רוח חדשה בדפוסי החשיבה שיכללו חשיבה פרטנית על כל אחד מהילדים ולא התייחסות של כל התלמידים כבלוק אחד. כרגע בבתי ספר רבים המורים והמנהלים אינם חושבים מחוץ לקופסה והם מעוניינים שכל התלמידים יתנהלו באופן אחיד ללא מיוחדות של אף אחד מהם.

ילדים מחוננים ומצטיינים

אפשר לראות זאת באופן בולט בנושא המחוננים והמצטיינים. יש ערים שבהן הילדים הללו לומדים במסגרת זו רק אחת לשבוע. בשאר הימים חינוך בישראל לילדים הללו הוא בבית הספר הרגיל. לאור הידע הרב שיש להם, קל להם מאד ללמוד ולכן במהלך השיעור הי די משתעממים. אף על פי שיש פתרונות כמו למידה מתוקשבת במערכי חינוך זהים, הצוות החינוכי של בית הספר אינו מאפשר לתלמידים הללו להיענות לאתגרים החינוכיים באמצעות מערכת זו שנבנתה בדיוק למצבים הללו ולכן הם מתוסכלים מהשעמום היום יומי.

ילדים בעלי לקות למידה

לעומת זאת לילדים שנמצאים בקצה השני של הסקאלה והם אובחנו כבעלי לקות למידה, יש מערכי תגבור מעולים של מערכת חינוך בישראל, אשר מתבצעים בתדירות גבוהה או מורה שצמודה אליהם ולכן יש אפשרות לקדם אותם, גם אם זה קורה בצעדים איטיים.

פורסם על ידי