התנגדות למתנה בירושה האם אפשרי?

התנגדות למתנה בירושה האם אפשרי?

בתי המשפט לענייני משפחה, עמוסים בתביעות העוסקות בשאלה לגבי בעלות של כספים בחשבונות משותפים בין קרובי משפחה, כאשר האחד מהם נפטר. השאלה היא האם לדוגמא, שותפות בחשבון בנק עם אדם אחר, מעידה, כי אכן הכסף שבחשבון בנק, שייך בחלקו לכל אחד מהשותפים, התשובה היא אמנם חיובית אבל רק בתנאים מסוימים.

כאשר בן משפחה, מעוניין לבצע התנגדות למתנה בירושה לאחר פטירתו של מי שהעניק את המתנה היא לא תהיה תקפה ולכן, הסכם זה יתבטל באמצעות תביעה מתאימה. על פי חוק, לא ניתן להעניק מתנה עתידית לאחר פטירת המעניק באמצעות הסכם, אלא אם כן, אותה המתנה מוזכרת במרכיביה של הצוואה.

למשל, אדם, אשר קיבל רכוש שלא כדין בימי חייו של המנוח, אינו יכול לרשת אותו מכיוון שאין לזכות מעוול בפרי עוולתו וזאת, על אף שהוא יורש בצוואה. היורש, אשר יודע כי אותה מתנה, אינה כלל מתנה וכי מי שזכה בה שלא בדין ובצדק, יוכל לבטלה. ביטול המתנה, יביא להגדלת העיזבון ולכן, היורש אשר יודע כי המתנה אינה נחשבת למתנה יוכל לפעול לביטולה, ע"י עורך דין מקצועי. לפי סעיף 37 לחוק הירושה, מטרתו של חוק זה, הינה למנוע עשייה מלאכותית, כאשר נותן המתנה חש, כי יומו קרב ועיזבונו אחרי פטירתו יחויב במס עיזבון שחל באותן שנים, במקרה זה, המוריש ימהר ויעביר ללא תמורה מקרקעין שקיים בבעלותו לבן משפחה מאלה המנויים בחוק, על מנת שיוכל לפטור את העסקה משני המיסים: ממס עיזבון בחייו, ממס שבח וממס הרכישה אשר יחול במקרה זה.

לא ניתן לתת מתנה מן הירושה כי אם ניתן לתת מתנה מהעיזבון

לפי האמור לעיל, לא ניתן לתת מתנה מן הירושה, כי אם מותר יהיה למוריש לתת מתנה מן העיזבון. המבחן קובע לחוקיות המתנה במקרה והמתנה, נועדה לנשל יורש מהירושה, או במקרה של העברת רכוש בהעברה ללא תמורה מתוך תום לב. עקרונות אילו חלים על התחייבות להענקת מתנה ולא רק על מתנה אשר הושלמה, שכן, כאשר מטרתה של ההענקה, הינה נישול ולכן, דינה להתבטל. ישנם מקרים רבים, אשר בהם המוריש, העניק מתנה לאפוטרופוס או למטפלו ולכן, השאלה הדנה בסוגיה זו הינה:" האם המתנה, ניתנה מתוך רצון חופשי או מתוך חשש החסוי או המטופל בשל דאגה לעתידו?" ההלכה המשפטית קובעת, כי על האפוטרופוס, להימנע מקבלת מתנות יקרות ערך במי שתלוי בו, אלא ברשות בית המשפט, כאשר מדובר בדרישה  התנהגותית ומוסרית ראויה, למי שנאמן על ענייניו של האחר.

הדרך לתקיפת מתנה בירושה

על מנת לבצע התנגדות למתנה בירושה, ישנן כמה דרכים אשר מבוסים על דיני החוזים – חוק הנאמנות והשליחות, חוק המתנה וחוק עשיית עושר שלא במשפט. על מנת להצליח בתביעה  זו, יש צורך לעמוד בכמה תנאים נוספים, ולהוכיח בביהמ"ש נקודות אשר יהיו קשורות לאופי המתנה למשל, מהותה, הנסיבות אשר הובילו לנתינתה, האם מדובר על מתנה שמומשה, או בהתחייבות לנתינתה?

חשוב לציין גם על פרט את העילות המתאימות לביטול המתנה לדוגמא: אם המתנה ניתנה לאחר פטירתו של הנותן- דינה ביטול, היות ולא ניתן לבצע הסכמים בירושה עתידית שלא באמצעות צוואה. במידה ואדם קיבל דירה במתנה אותו אדם, אינו יכול להיות בעליה או לעשות בה כרצונו, אלא רק לאחר פטירת המוריש. מקרה נוסף, כאשר המצנה ניתנה בעקבות התנהלות בחוסר תום לב של המקבל, או טעות של הנותן, מצגי שווא או הטעיה שהופעלו כגון: עושק, ניתוח חולשתו השכלית של המוריש, מרמה, תחבולה או איומים. אללה הן רק חלק מהדוגמאות של התנגדות למתנה בירושה ולכן, יש תמיד להתייעץ עם עו"ד לדיני ירושה אשר יבחן את הסוגיה לפני התביעה עצמה.

צילום: pixabay

פורסם על ידי