הכל על חוק פיצוי לנפגעי פוליו

הכל על חוק פיצוי לנפגעי פוליו

חוק  פיצוי נפגעי מחלת הפוליו (הידועה גם בשם 'שיתוק ילדים'), אושר בשנת 2007 לאחר מאבק ממושך. החוק שאושר, נועד לפצות את תושבי ישראל, שחלו בילדותם במחלת הפוליו בפיצוי כספי עקב הלקות הרפואית שהמחלה השאירה בגופם. על מנת שאזרח או אזרחית מדינת ישראל יקבלו את הפיצוי לו הם זכאים, עליהם להגיש טופס תביעה למוסד לביטוח הלאומי עם כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים לשם כך. לשם הגשת התביעה ניתן להיעזר בסיוע מקצועי באמצעות אחד הגופים למימוש זכויות רפואיות בארץ, למשל חברת "לבנת פורן – זכויות רפואיות" שמעניקים סיוע כולל תחת קורת גג אחת: מומחים בתחום הרפואה, ופקידים מנוסים בפניות לביטוח הלאומי, כך שלא תצטרכו להתמודד עם בירוקרטיה המסועפת לבדכם.

הפיצוי ניתן אך ורק למי שחלו במדינת ישראל, או למי שחלו בארץ ישראל לפני קום המדינה, בגבולות שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949. בעבר, גם מי שחלה בחו"ל רשאי היה להגיש תביעה לביטוח הלאומי עד ה-1.3.2015.

הגשת התביעה

על התובע או התובעת למלא טופס שנקרא "טופס תביעה לפיצוי נפגעי פוליו" ולשלוח אותו לאחד מארבעה סניפים אליו הוא משויך: חולון, חדרה, ירושלים ובאר שבע. ניתן גם לשלוח לסניף הקרוב לביתכם והוא יעביר את התביעה לאחד מארבעת הסניפים הללו.

מי שנולד בחו"ל, עליו לצרף אישורים על כך שחלה בארץ. מי שאינו נבדק בעבר על ידי הביטוח הלאומי ואינו מקבל קצבת נכות כללית, קצבת ניידות או קצבה לשירותים מיוחדים, עליו לצרף מסמכים רפואיים המפרטים את מצבו הבריאותי.

המוסד לביטוח הלאומי יבדוק את הטפסים ששלחו התובע או התובעת. אם יזדקק לאישורים נוספים יתבקשו התובעים לשלוח אותם. בנוסף, ייתכן שיזומנו התובעים לוועדה רפואית על מנת שרופא מומחה מטעם הביטוח הלאומי יעריך את מידת מצבם הרפואי.

סכום הפיצוי שניתן לנפגעי פוליו

הפיצוי הכספי שניתן לנפגעי פוליו, ניתן בשני אופנים: פיצוי חד פעמי של 50,000 – 100,000 ₪ כפי שייקבע באותה שנה, וקצבה חודשית או מענק.

הפיצוי החד פעמי מתחלק ל3 רמות, לפי דרגת נכות רפואית או אחוזי מוגבלות בניידות. מי שיש לו עד 74% נכות יקבל 60,465 ₪, מ75%-94% נכות, יקבל 120,933 ₪, ומ95% נכות יקבל 145,119 ₪. כך לפי הסכום המעודכן לינואר 2017. הפיצוי החד פעמי ישולם בשני תשלומים שווים: עם אישור הקצבה, ושנה לאחר מכן.

הקצבה החודשית, תשולם בנוסף לפיצוי החד פעמי, עבור מי שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית או מוגבלות בניידות. מי שנקבעו לו 100% זכאי לקצבה המלאה בגובה 4,837 ש"ח. מי שנקבעו לו פחות אחוזים, גובה הקצבה שיקבל יהיה בהתאם לגובה אחוזי הנכות הרפואית או מוגבלות הניידות.

מי שנקבעו לו פחות מ20% נכות רפואית או מוגבלות בניידות, תחושב לו קצבה חודשית בהתאם לגובה אחוזי המוגבלות הפיזית. את הסכום שיתקבל יכפילו ב70 חודשים, וזה סך המענק החד פעמי שישולם לו.

תעודת נכה

מי שחלה במחלת הפוליו, ונקבעה לו מוגבלות בניידות או נכות רפואית זכאי לתעודת נכה המעניקה פטור מעמידה בתורים. במקרים מסוימים ולפי הצורך, מוענק גם תו חניה לנכה המהווה אישור לחנות בחניות הנכים המסומנות.

לסיכום

בשנת 2007 אושר חוק פיצוי לנפגעי פוליו, המאשר מתן פיצוי כספי נכבד למי שחלה בארץ ונותר עם פגיעה גופנית עקב המחלה. על מנת להוכיח זכות לפיצוי המוענק מטעם המדינה, יש למלא טופס תביעה של המוסד לביטוח הלאומי ולצרף את המסמכים הנדרשים. במקרים מסוימים, יתבקשו התובעים להתייצב בפני ועדות רפואיות על מנת שיקבעו את חומרת הליקוי הגופני והפגיעה בניידות. התובעים יכולים להיעזר בסיוע מקצועי באחד הגופים למימוש זכויות רפואיות בארץ, וביניהם חברת לבנת פורן. חוק פיצוי לנפגעי פוליו הוא הישג משמעותי בתחום הקצבאות שמעניקה המדינה למי שסובל מנכות או מוגבלות בניידות, וראוי שמי שנפגע וזכאי לפיצוי, יממש את זכותו. מעוניינים גם אתם לעבוד במשרה המשלבת מטרה חברתית חזקה?  מוזמנים להיכנס לרשימת המשרות ואולי תוכלו למצוא את תפקיד חייכם – לחצו כאן לפרטים נוספים.

 

 

 

פורסם על ידי