ההבדל בין חלב נכרי לאבקת חלב נכרי

ההבדל בין חלב נכרי לאבקת חלב נכרי

מדפי החנויות כיום מלאים במגוון רחב של מוצרי מזון ושתיה: חלקם מיוצרים בארץ וחלקם מיוצרים בחו"ל ומיובאים לארץ. באופן ברור, המוצרים הרבים שקיימים היום בחנויות מייצרים מצבי כשרות שחז"ל לא התייחסו אליהם בצורה מפורשת: פשוט, כיוון שהמוצרים הללו לא היו קיימים בתקופתם. בנוסף, תנאים מסוימים עליהם הסתמכו חכמים בקביעות הלכתיות משתנים לעיתים, וכך מתעוררות סוגיות כשרות חדשות.

הרבה שואלים מהו חלב נכרי? התשובה היא שמקורו של החלב הנוכרי מצוי במשנה, כחלק מרשימת מאכלים שאסורים באכילה. החלב הנוכרי, על פי המשנה ובעקבותיה, על פי השולחן-ערוך, הוא חלב שגוי חלב מהפרה, בלי שיהודי פיקח עליו בשעת החליבה. החשש בהיעדר פיקוח של יהודי על גוי הוא מכך שהגוי ערבב בתוך החלב הכשר, חלב של בהמה טמאה – למשל, חלב נאקה או חלב חזיר – וכך טימא גם את חלב הפרה הכשר.

כזו היא סוגית "חלב נוכרי" ו"אבקת חלב נוכרי". אלו הם שני רכיבים שונים שניתן למצוא בשוקולדים, בממתקים חלביים ואפילו בסוגי משקאות. האם יש הבדל ביניהם, ואם כן מהו, ומהי המשמעות ההלכתית באבקת חלב נכרי.

היחס ההלכתי לחלב נכרי

כמו שנכתב לעיל, במקור, חלב נכרי נאסר לחלוטין. עם זאת, בדור האחרון, יש שסוברים שפיקוח מוסמך של מדינה עשוי לשמש מעין "תחליף" לפיקוח היהודי. במקומות בהם יש פיקוח על החלב ועלולים לחול קנסות על אנשים שלא יקפידו שלא לערבב סוגי חלב שונים, ניתן לסמוך על כך שהגויים אכן יקפידו על ההפרדה, כך שהחלב נחשב כשר ומותר. כך, למשל, סבר הרב פיינשטיין, מגדולי הפוסקים בדור האחרון שחי בארצות הברית. יש ששותפים לדעה זו, אך יש רבנים ופוסקים אחרים שחלקו עקרונית על גישתו או שסברו שבישראל אין לקבלה. ישנם פוסקים הסבורים שאפילו אם אין חשש לעירוב חלב טמא בחלב הכשר, מדובר בגזרה ולכן בכל מקרה החלב ייאסר לשתייה ואכילה.

היחס ההלכתי לאבקת חלב נכרי

לעומת חלב נכרי, "אבקת חלב" לא הוזכרה במפורש במשנה או בגמרא. אבקת חלב נכרי היא אבקה שמופקת מהחלב. כמובן שמדובר בדברים שונים: "חלב נוכרי" מתייחס לצורתו הניגרת של החלב, ואילו "אבקת חלב" היא האבקה המופקת ממנו. גישות הפוסקים נחלקות גם ביחס לאבקת החלב הנוכרי: גישה אחת סוברת שהואיל והאיסור הוא על חלב, הרי שמוצרים אחרים, ובכללם אבקת חלב נכרי, מותרים. גישה אחרת סוברת שאבקת החלב מופקת ישירות מהחלב עצמו, כך שאם החלב הותר, הרי שגם האבקה מותרת. גישה אחרת סוברת שככל שיש פיקוח, הרי שהפיקוח על אבקת החלב הנוכרי אפילו מוקפד יותר מהפיקוח על החלב עצמו, ולכן ניתן להנות ממנו.

ישנן גישות רבות ונוספות, ואיך תמימות דעים בקרב הפוסקים לגבי האם חלב נוכרי או אבקת חלב נכרי מותרים או אסורים. יש גישות המתירות ויש האוסרות, ועל כל אדם להיוועץ ברבו כדי לקבל את התשובה הנכונה לו.

פורסם על ידי