גלאי CO בחניונים – למה דווקא מטלפרס?

גלאי CO בחניונים – למה דווקא מטלפרס?

גלאי CO בחניונים הם הכרח ולא רק בגלל שתקני הבטיחות מכריחים אתכם לעשות זאת. גלאים אלו הם פועל יוצא של החניון עצמו כמבנה ציבורי. ברוב המקרים החניון הוא מבנה תת-קרקעי ולכן הוא אינו מאוורר. בנוסף, בחניון נוסעים רכבים רבים ופולטים גזים רעילים – עובדה נוספת שמחייבת התקנת מערכת אוורור במקום.

למה דווקא מטלפרס?

רכישת מערכת האוורור וניהול העשן של חברת מטלפרס מאפשרת ליהנות ממספר יתרונות:

יתרון ראשון – פעולה משולבת. המערכת לאוורור ולניהול עשן בחניונים של חברת מטלפרס מבצעת פעולה משולבת:

  • בזמן שגרה המערכת מנטרת באופן קבוע ורציף את האוויר בחניון, מפנה את הגזים הרעילים שהצטברו במהלך פעולתו ומזרימה אליו אוויר נקי.
  • בזמן חירום כמו שריפה המערכת מפנה את העשן מהחניון במהירות ומזרימה אליו אוויר נקי.

יתרון שני – גלאי CO מתקדמים. המערכת מבוססת על פעולתם של גלאים CO שמותקנים באופן אלחוטי במיקומים שונים בחניון, כך שהם נותנים מענה לבעיות הזיהום ברחבי החניון באופן מדויק. למשל, גלאים שמותקנים באזור בחניון שנמצא מעל הקרקע מכוילים לרמת זיהום אחרת מגלאי תת-קרקעי, גלאים שמותקנים באזור שמאוורר באופן טבעי מכוילים לרמת זיהום שונה מגלאים במקומות לא-מאווררים ועוד.

יתרון שלישי – המהירות. הגלאים כוללים חיישני טמפרטורה שמתריעים על קיומה של שריפה לפני גלאים אוטומטיים אחרים. למשל, גלאים שמופעלים רק כאשר מצטברת כמות מסוימת של עשן בחניון. המשמעות היא שהשריפה תתגלה מוקדם ככל האפשר ובכך יתאפשר פינוי מהיר של אנשים.

יתרון רביעי – חסכון כספי . הגלאים שמהווים את לב המערכת הם כאמור אלחוטיים ולכן אינם מצריכים כבלים לצורך התקנתם. המשמעות היא חסכון כספי בתחום התשתיות ועלויות הכבילה

יתרון חמישי – אסתטיקה. הודות לעובדה שהגלאים אלחוטיים ואינם כוללים כבלים החניון נהנה ממראה מינימליסטי ואסתטי

יתרון שישי והחשוב מכולם – בטיחות. הגלאים של החברה עומדים בתקני בטיחות האש הישראלים ותואמים לתקן VDI2053  האירופי.

פורסם על ידי