איך ניגשים לשיפור בגרויות?

איך ניגשים לשיפור בגרויות?

בראש ובראשונה, חשוב לציין כי כל אותם אנשים אשר בוחרים להיבחן בבחינות הבגרות שלא בתוך מסגרת אינטרנטית נחשבים לנבחנים אקסטרנים. זאת בעוד כי הנבחנים האקסטרנים, ללא כל קשר למסגרות בהם הם בחרו לבצע את השלמת הבגרויות שלהם, יהיו חייבים בהשלמת תהליכים נוספים כאלו ואחרים על מנת שיוכלו להיבחן. על כן, חשוב לציין כי פתיחת תיק של נבחן אינה מהווה את החותמת הסופית כהרשמה לבחינה שכן, הרשמה לבחינות הייעודיות תתבצע בעזרת תשלום שוברי ההרשמה אל מול אותם מקצועות אשר בהם מעוניין הנבחן להיבחן במועד הייעודי. מדובר למעשה על תשלום אשר יתבצע על ידי בנק הדואר, בתאריכים אשר רשומים על גבי השובר. כמו כן, חשוב לציין כי מועד ההרשמה ומועדי הבחינות השונות עשויים להשתנות ולכן, חשוב לבצע מעקב אחר הפרסומים הרלוונטים למוסד הלימודי עליו שמתם עין.

מי מחזיק באפשרות להירשם?

נבחנים שעדיין לא סיימו את הלימודים שלהם במסגרת בית הספר האינטרני מעל גיל 16 חייבים בפתיחת תיק נבחן וכמו גם, נבחנים שטרם סיימו לימודים בכיתה י"ב בלימודי תיכון מקוונים מבלי שביצעו השלמה של בחינות הבגרות ואינם מעוניינים להשלים אותם במסגרת התיכון יהיו חייבים גם כן בפתיחת תיק. זאת בעוד כי בוגרי כיתה י"ב אשר סיימנו אלת לימודיהם בבית ספר איטרני ובמסגרת תקופת הלימוד שלהם בחרו לגשת לחלק מבחינות הבגרות או לחילופין לכולן, יוכלו להשלים את תעודת הבגרות או לחילופין לבצע שיפור בגרויות במטרה לשפר את ציוניו במעמד של נבחן השנה בהתאם למועדי בגרויות במקום הנבחר.
יחד עם האמור, חשוב זכור כי בעת בה נפתח תיק נבחן אקסטרני, הרי שהנבחן לא יחזיק אפשרות לשוב ולהיבחן במסגרת בית הספר ומשכך, ההמלצה המרכזית לתלמידים שנבנחו בעבר בבתי הספר השונים תהיה לבדוק את האפשרות להיבחן בבית ספרו טרם יחליו על בחירה במערכת האקסטרנית. כמו כן, כאשר מדובר על בית ספר שלא מגיש את התלמידים שלו לבחינות הבגרות הרי שישנו צורך בפתיחת תיק נבחן.

מה נדרש לצורך פתחית התיק?

תחילה, עליכם להצטטטייד בשאלון למועמד בחינות חיצוניות אשר מולא באופן מלא, זאת לצד העלות הכספית הכרוכה בפתיחת תיק הנבחן ושתי תמונות פספורט. על כן, כאשר מדובר על נבחן שטרם מלאו לו 18 שנים, הרי שעל אותו נבחן להציג אישור מטעם הנהלת בית הספר הינטרני כי מדובר על נבחן שכבר לא נמצא בין תלמידי אותו בית הספר. חשוב לציין כי בעת מעמד פתיחת התיק הנבחן יקל בין היתר אישור על פתיחת תיק הנבחן שלו, שוברי הרשמה המתקשרים אל המקצועות הייעודים אותם בחר ללמוד וחוברת תקנון לצד תדריך המיועד לנבחן החיצוני, זאת בעוד כי חשוב לוודא כי אינכם משנים אף פרט מהנתונים אשר מודפסים על גבי השוברים השונים.

פורסם על ידי