3 כיכרות חדשות ייבנו בצמתים מסוכנים בעיר

3 כיכרות חדשות ייבנו בצמתים מסוכנים בעיר

מועצת עיריית בת ים אישרה בישיבתה אחרונה תקציבים להסדרת ארבעה צמתים מסוכנים בעיר, כאשר המימון העיקרי (כ-80%) הוא על ידי משרד התחבורה.

צומת הרחובות הנביאים-החרושת-החשמונאים יוסדר באמצעות כיכר בעלות של 721,962 שקלים (משרד התחבורה: 569,570 שקלים ועיריית בת ים: 142,393 שקלים).

בצומת קוממיות -נפחא תיבנה גם כן כיכר בעלות של 300,000 שקלים (משרד התחבורה: 240,000 שקלים ועיריית בת ים: 60,000 שקלים), וכך גם צומת הקוממיות-יוחנן הסנדלר בעלות של 500,000 שקלים (משרד התחבורה: 400,000 שקלים ועיריית בת ים: 100,000 שקלים).

צומת קוממיות-הנביאים יוסדר באמצעות שינוי רמזור בעלות של 450,000 שקלים (משרד התחבורה: 360,000 שקלים ועיריית בת ים 90,000 שקלים).

פורסם על ידי