מיליון שקל – ותקבלו בית ספר על שמכם בבת ים

נחשב יקיר האומה? | עיבוד תמונה

נחשב יקיר האומה? | עיבוד תמונה

עיריית בת ים פרסמה בימים אלה נוהל חדש לפיו תפעל ועדת השמות העירונית. הנוהל נועד להגדיר את הקריטריונים וההליכים לקביעת השמות לשכונות, רחובות, כיכרות, מבני ציבור ואתרים ציבוריים אחרים בבת ים. כמו כן מסדיר הנוהל את אופן קביעת השלטים המציינים את השמות הנ"ל.

בין היתר קובע הנוהל, כי הציבור רשאי לבקש הנצחת שמות אישים ואירועים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בנוהל. כמו כן מותרת הנצחה ביוזמה פרטית תמורת תשלום – כלומר אדם, משפחה או חברה עסקית רשאים ליזום הנצחתו של אדם בקריאת אתר על שמו, תוך מתן תרומה למימון אותו אתר.

על פי הקריטריונים המפורטים בנוהל, שמות רחובות יהיו על שם יקירי האומה, יקירי בת ים (לרבות ערים תאומות), שמות מהטבע, שמות מהתנ"ך, שמות מעולם התעשייה ועוד. הנוהל מדגיש כי אין לקבוע שם לרחוב על שם אדם שנפטר אלא אם חלפו שנתיים מיום פטירתו, אם כי במקרים מיוחדים תוכל ועדת השמות לקצר את התקופה. הנוהל גם "מתייחס" בעקיפין לראש העירייה לשעבר שלומי לחיאני, וקובע כי לא ניתן יהיה לקבוע שם לרחוב על שם אדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון.

הנוהל מתייחס בהרחבה גם להנצחה בתשלום, שתהיה בגינות ציבוריות, מבני ציבור או מבני חינוך (בתי ספר, גני ילדים וכיוצ"ב).

תרומה של 100,000 שקלים – יוצע לתורם קריאת שם על ידי שלט מתאים על פי שיקול דעת ועדת השמות.

תרומה בסכום של 100,000 שקלים ועד 1,000,000 שקלים – יוצע לתורם קריאת שם במגרש ספורט, גינה ציבורית קטנה, מבנה ציבורי קטן או אגף במבנה ציבורי.

תרומות של סכום גבוה מ-1,000,000 שקלים – יוצע לתורם קריאת שמו במבנה ציבור "שלם".

הנוהל מדגיש גם מתי אסור לעירייה לקבל תרומות כאלה. למשל, כאשר התורם קשור בחוזה עם העירייה או מנהל נגדה הליכים משפטיים.

 

פורסם על ידי