מועצת העיר תדון היום באיחוד עם תל אביב

מועצת העיר (ארכיון) | צילום טלי בנדו לאופר

מועצת העיר (ארכיון) | צילום טלי בנדו לאופר

מועצת העיר צפויה להתכנס היום (רביעי) בערב לישיבתה החודשית, כשעל סדר יומה נושאים רבים. לקראת הישיבה הוגשה הצעה לסדר על ידי חבר המועצה אורי בוסקילה, הדורש לדון באיחוד העיר בת ים עם תל אביב. "חלפו כשבעה חודשים מיום שהוועדה המליצה לשר הפנים על איחוד בין בת ים לתל אביב", מנמק בוסקילה את הצעתו, "(אך) אנו במועצת העיר לא קיבלנו שום נתון היכן עומדים הדברים. הצעתי לזמן לישיבה מיוחדת במועצת העיר את גורמי המקצוע במשרד הפנים ובמשרד האוצר, כדי לקבל מהם דיווח ועדכון על הסטטוס של האיחוד".

עוד צפויה מועצת העיר לדון בפרויקט "הגל שלי", במסגרתו יוקם על ידי עמותת "הגל שלי" בשיתוף העירייה מרכז גלישה חינוכי הראשון בעולם. כן, תתבקש המועצה לאשר לעירייה להתקשר בחוזה עם עמותת "דרכא" להפעלת תיכון חדש – זאת ללא מכרז עד לשנת 2018.

עניינים נוספים על סדר יומה של המועצה: לחברי המועצה תוצג פרזנטציה של הפתרון התחבורתי לציר הקוממיות; מינוי עוזר לסגן ראש העיר; אישור תקציבים בלתי רגילים (תב"רים) שונים; אישור פרוטוקול ועדת שמות; בחירת נציגי מועצת העיר לבחירת רב ראשי לעיר; ונושאים נוספים.

י650שיבה-6-3-17

 

פורסם על ידי