חברת פז זכתה במכרז הדלק הגדול של העירייה

תמונת המחשה

תמונת המחשה

ועדת המכרזים של עיריית בת ים בחרה פה אחד בחברת פז כזוכה במכרז דלק גדול של העירייה, לאחר שהצעתה הייתה "הזולה ביותר והטובה ביותר שעומדת בכל הקריטריונים". חברת פז תספק לעירייה בנזין וסולר בהיקפים גדולים ותתקין עבורה מערכות תדלוק אוטומטיות ו"תחנת דלק פנימית". בין תנאי הסף להשתתפות במכרז הייתה הדרישה כי המציע מפעיל לפחות 50 תחנות תדלוק ברחבי הארץ, וכי יש לו לפחות תחנת דלק אחת בבת ים (או במרחק 2.5 ק"מ מחניון העירייה ברחוב אהוד קנמון) שעובדת 24/7 והיא בעלת שטח מתאים לתדלוק 3 משאיות בו זמנית.

על פי מפרט המכרז, חברת פז תידרש לספק לעיריית בת ים כ-220,000 ליטר סולר לתחבורה בשנה, ו-80,000 ליטר בנזין 95 אוקטן. בנוסף תידרש החברה להתקין מערכות תדלוק אוטומטיות ברכבי העירייה תוך שבועיים.

עוד נקבע במכרז כי החברה תתקין ותתחזק עבור עיריית בת ים "תחנת דלק פנימית" עם מיכל סולר עילי בנפח של אלף ליטר לפחות. התחנה תכלול מערכת לתדלוק עצמי. ההתקשרות בין חברת פז לעיריית בת ים היא לשלוש שנים, עם אפשרות להארכה של שנתיים נוספות.

פורסם על ידי