הצעה לסדר: מתן במה לעברייני מין ימנע קבלת הטבות מהעירייה

צילום: תומר נויברג

צילום: תומר נויברג

בעקבות ביקוריו האחרונים בעיר של הרב אליעזר ברלנד, שהורשע בעבירות מין וריצה מאסר בפועל, במסגרת אירועים פרטיים אליהם הוזמן, הגישה חברת המועצה קטי פיאסצקי-מורג הצעה לסדר לפיה ייקבע קריטריון לקבלת תמיכות והקצאות של מבנים וקרקעות מהעירייה – "ומי שייתן במה לעברייני מין מורשעים לא יהיה זכאי להטבות מהרשות המקומיות".

לדברי פיאסצקי-מורג, "הדבר בא למנוע מצב מעוות שבו כספי ציבור, גם של קורבנות פגיעות מיניות, יממנו גופים שמסייעים להאדרת עברייני מין מורשעים. ההצעה לסדר הזו היא הזדמנות עבורנו כנבחרי ציבור לקבוע אמות מידה חדשות יתאימו לשינוי החברתי שאנו חווים בימים אלו. נבחרי הציבור צריכים להוות חזית אחידה מול עברייני מין מורשעים".

עוד היא הוסיפה ואמרה: "אני כולי תקווה כי מועצת העיר תצביע פה אחד על השינוי הנחוץ והחיובי הזה, ושעיריית בת ים תיצור תקדים מבורך לרשויות אחרות בארץ ותהווה דוגמה למלחמה לתופעה הבזויה של אלימות מינית כלפי נשים וגברים".

פורסם על ידי