רביעי: מועצת העיר מתכנסת

רביעי: מועצת העיר מתכנסת

מועצת עיריית בת ים תתכנס היום בערב (רביעי, 18:30) לישיבה מן המניין. על סדר היום שורה של נושאים, ובהם שאילתות, הצעות לסדר, אישור תקציבים שונים ונושאים נוספים.

כך למשל, תתבקש מועצת העיר לאשר את שיפוץ אולם הספורט טבנקין בעלות של 392,350 ש"ח (מימון חלקי של הטוטו) והנגשת תחנות אוטובוס בעלות של 207,600 ש"ח (מימון מלא של משרד התחבורה). כמו כן תתבקש מועצת העיר לאשר תוספת תקציבית בסך 10 מיליון ש"ח לתקציב שיפוץ בתי הספר בעיר לקראת שנת הלימודים הבאה.

על שולחן המועצה מונחות שתי הצעות לסדר. האחת, של חבר המועצה אורי בוסקילה, המציע לבטל את מימון העירייה לפיתוח מתחם האצטדיון החדש שספק לדבריו אם יקום; השנייה, של חבר המועצה יצחק אסקפה, המציע לקבוע שחברי מועצה יהיו רשאים לבקש עיכוב ביצוע של הליכי אכיפה עבור חייבי ארנונה או תשלומים עירוניים אחרים. בנוסף חברת המועצה קטי פיאסצקי-מורג הגישה שאילתא ארוכה לראש העיר בעניין בתי הכנסת בעיר.

פורסם על ידי